UD støtte til kulturutveksling med land i sør - retningslinjer

Utenriksdepartementets støtteordning for musikk-prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere og institusjoner i land i sør administreres av MIC, Norsk musikkinformasjon.

Utenriksdepartementet støtteordning for kulturutveksling med land i Sør på musikkfeltet, forvaltes av MIC, Norsk musikkinformasjon. Den økonomiske rammen for 2007 er NOK 500.000. Det skal gis støtte til det levende kulturliv, og samarbeidet skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutvikling, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid.

Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter.

Med kulturutveksling forstås samarbeidstiltak innen kulturområdet som innebærer besøk til og / eller fra Norge.

Følgende type tiltak kan finansieres over rammebevilgningen:
- Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør.
- Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere
- Arrangere og delta deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling.
- Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur.

Det understrekes at bevilgninger til kulturutveksling med land i sør ikke skal gå til drift/ administrasjon. Vanlige konserter uten nevnte kriterier for kulturutveksling faller ikke inn under ordningen. Vi anbefaler da å søke reisestøtten beregnet på profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet

Søknadene behandlet av samme fagutvalg som den generelle reisestøtten. Prosedyre for utbetaling og krav om rapportering er den samme som ved den generelle reisestøtten.

I norsk bistandspolitikk regnes følgende land for å være land i sør:
Afganistan, Albania, Algerie, Angola, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Comoros, Djibouti, Dominikanske Republikk, Ecuador, Egypt, Elfenbenskysten, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hviterussland, India, Indonesia, Irak, Iran, Jamaica, Jordan, Kambodsja, Kamerun, Kapp Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kiribati, Kongo, Kirgistan, Kuba, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Makedonia, Malawi, Maldivene, Mali, Marokko, Marshall-øyene, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nord-Korea, Pakistan, Palestinske selvstyrte områder, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Filippinene, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sentral-afrikanske Republikk, Serbia & Montenegro, Sierra Leone, Salomo-øyene, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Sør Afrika, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Tsjad, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Wallis & Futuna, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Øst-Timor.

Søknadsskjema m.m.:
All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. På www.stikk.no vil du finne mer informasjon om ordningen, samt søknadsskjema, utbetalings- og rapporteringsskjemaer m.m.
Husk å oppgi referansenummer ved alle henvendelser til MIC.

Søknadsfrister 2007 er 1. mars, 15. mai og 1. november.

Vurdering av søknadene:
Søknadene vil bli vurdert av støtteordningens fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer er oppnevnt av MIC i samråd med UD, på bakgrunn av medlemmenes kompetanse innen de forskjellige sjangre / musikkfelt.

Fagutvalget består av følgende personer:
- Ola K. Berge
- Claes Olsen
- Erika Bertelsen
- Nils Bjerkestrand
- Svein Bjørkås - fagutvalgets leder
- Sverre Lunde – møter som observatør for UD

Skriftlig svar på søknad sendes normalt innen 4 uker etter søknadsfristens utløp. Det er ingen klagerett på fagutvalgets beslutninger.

Offentliggjøring:
Ved å motta økonomisk støtte via denne ordningen, forplikter tilskuddsmottager å offentliggjøre at UD/MIC har gitt økonomisk tilskudd til prosjektet. Ved utarbeidelse av skriftlig materiell i forbindelse med prosjektet skal også UD/MICs loger brukes i forbindelse med kreditering. Logoene til UD/MIC kan lastes ned elektronisk HER.

Søkerne som blir innvilget støtte offentliggjøres på MIC, Norsk musikkinformasjons hjemmesider. Konsertene som finner sted med støtte fra støtteordningen listes i MICs konsertkalender.


Utbetalinger:
Tilskuddsbeløpet øremerkes dekning av de omsøkte reiseutgifter. Vi gjør oppmerksom på at beløpet først vil bli overført ca. 2 måneder før arrangementet finner sted og etter at MIC har mottatt skriftlig anmodning om overføring av støttebeløpet, med bekreftelse på at prosjektet faktisk skal finne sted.

Utbetaling av støtte til enkeltpersoner er innberetningspliktig i henhold til likningsloven. I henhold til regler for økonomiforvaltning i staten tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningen.

Tilskuddet er øremerket det prosjektet/konserten(e) det er innvilget tilskudd til og kan ikke overføres andre prosjekter/konserter.

Dersom beløpet er overført og konserten(e)/prosjektet likevel ikke finner sted, plikter søkeren å gi MIC beskjed umiddelbart og returnere mottatt tilskuddsbeløp i sin helhet.

Rapport:
Støttemottaker må sende inn en sluttrapport som redegjør for bruken av tilskuddet i etterkant. Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader. Rapportskjema finner du www.stikk.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no