Frist 1. mars - UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte, musikk

All kommunikasjon rundt støtteordningene foregår elektronisk. For ytterligere informasjon og søknadsskjema, se stikk.no. Stikk er forkortelse for ”støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid”.

Stikk.no logo

MIC, Norsk musikkinformasjon forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Ordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Den økonomiske rammen til ordningen økte fra kr 1 600 000 i 2007 til kr 2 000 000 for 2008.

UDs støtte til kulturutveksling med land i sør. Denne ordningen forvaltes også av MIC. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Den økonomiske rammen for 2008 er økt fra kr 500 000 til kr 700 000.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no