INTRO-komponist med installasjon i Bergen

Fra 23. februar til 1. mars kan man oppleve Emil Bernhardts installasjon "Wittgensteinstoler" på Bergen Offentlige Bibliotek.

Emil Bernhardt - 1 (Foto: Stian Andersen)

Om installasjonen skriver komponisten:

"Denne lydinstallasjonen tar utgangspunkt i filosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Han kom fra et svært musikk- og kunstinteressert hjem og var en ivrig hobbyklarinettist, i tillegg til å være en av det 20. århundres viktigste filosofer.

Installasjonen, som består av fire stoler/lyttestasjoner, er et forsøk på å kombinere lydlig/musikalsk komposisjon med biografisk refleksjon. I spenningen mellom konkret informasjon og abstrakte klanger, presenterer hver stasjon en mulig tilnærming til begreper og praksiser med tilknytning til Wittgensteins filosofi.

Stol 1 – Kommentarer

En samtale med filosof, oversestter og professor ved Statens kunstakademi, Stian Grøgaard. Grøgaard har oversatt Wittgensteins Bemerkniner om fargene (Pax Artes, Oslo 2000), og utdyper i denne samtalen vesentlige aspekter og utfordringer ved Wittgensteins filosofi.

Stol 2 – Hverdag

Begrepet om dagligtale eller hverdagsspråk står stentralt i Wittgensteins undersøkelse av språklige praksiser. I dette arbeidet prøver han ut ulike kombinasjoner av ord og danner nye såkalte språkspill, dvs eksempler på brukssituasjoner. Lydarbeidet på denne stasjonen har en beslektet form.

Stol 3 – Høytlesning

På denne stasjonen kan man følge en kombinasjon av klarinettklanger og høytlesning av den første delen fra boken Bemerkninger om fargene.

Stol 4 – Arbeid

Wittgensteins filosofiske form vitner om et intenst og pågående arbeid, en praksis. Stadig nye sammenstillinger, tankeeksperimenter og refleksjoner omkring ulike situasjoner går igjen i tekstsamlingene. Klarinettklangene blir her gjenstand for en tilsvarende undersøkelse."

Installasjonen presenteres på Bergen Offentlige Bibliotek i perioden 23. februar til 1. mars 2008, og er en del av Borealisfestivalen. Filosof Stian Grøgaard og klarinettist Rolf Borch medvirker.

Emil Bernhardt (1979) er utdannet komponist fra Norges musikkhøgskole og Musikkhøgskolen i Freiburg, Tyskland. Han er for tiden også redaktør av tidsskriftet Parergon. Bernhardt er en av to INTRO-komponister. INTRO-programmet er et samarbeid mellom Rikskonsertene og MIC Norsk Musikkinformasjon og det mottar støtte fra Utenriksdepartementet. MICs INTRO-program omfatter to unge komponist-talenter, som i løpet av tre år får bistand til å etablere seg nasjonalt og internasjonalt gjennom bestillingsverk, nettverksbygging og informasjon. Rikskonsertenes INTRO-program omfatter musikere innen klassisk, jazz og folkemusikk.

Dette i følge en pressemelding.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no