Norske musikere hjelper barn og unge i Rio de Janeiros slum.

Orquestra de Cordas da Grota som teller over 100 musikanter, er et sosialt prosjekt rettet mot barn og unge i favelaen Grota i Niterói. Nå reiser tre unge norske musikere til Brasil for hjelpe orkesteret med undervisning, noter og utstyr.

Kleivenes - Land i sør prosjekt

Åsmund Kleivenes, Tiril Dørum Bengtsson og Karolin Rosalie Broosch har fått innvilget støtte fra UD/MICs tilskuddsordning til Land i Sør til et månedslangt engasjement i september 2008 for å bistå ungdomsorkesteret Orquestra de Cordas da Grota med undervisning, og også fungere som aktive musikere i orkesteret. I tillegg er erfaringer fra møter med prosjektet, at ungdommene også trenger elementære ting som strenger og notemateriell, samt mer dyptgripende faktorer som repertoarkunnskap og instrumentalundervisning, noe som vil bli prioritert. I over 20 år har orkesteret fremstått som en trygg, engasjerende og utviklende aktivitet i et område preget av stor fattigdom og omfattende narkotrafikk. Orkesteret har en enorm betydning for lokalmiljøet, ikke bare fordi det engasjerer medlemmer, familier og venner, men også fordi det gjennom hyppige opptredener for alle typer sosiale lag i Rio de Janeiro sprer kunnskap om livet og menneskene i favelaene, bryter ned fordommer og skaper nye relasjoner.

Åsmund Kleivenes møtte under et øvingsopphold i Niterói i perioden oktober 2006 til april 2007 Tiril Dørum Bengtsson og Karolin Rosalie Broosch som sammen med turnerende Oslo Camerata holdt seminar for ungdomsorkesteret Orquestra de Cordas da Grota. Kleivenes bisto i nevnte periode orkesteret som dets eneste kontrabassist, og et par måneder bodde han i favelaen og fikk oppleve det ubegripelige spennet mellom naboenes genuine gjestfrihet og militærpolitiets væpnede tilstedeværelse.

Orquestra de Cordas da Grota huser flere talenter, og to av disse fikk i fjor høst fulle stipendier ved Northern Iowa University etter at en ansatt derfra tilfeldigvis hørte dem spille ved en anledning i Brasil. En enorm overgang og en unik mulighet for dem, en sjanse som kan endre livene deres radikalt. Selvfølgelig får ikke alle denne sjansen, men 15 frivillige lærere gjør sitt ytterste for å undervise både nybegynnere og viderekommende. Tre av lærerne er profesjonelle og godt utdannede, resten er tidligere medlemmer av orkesteret. Erfaring fra møter med prosjektet, er at ungdommene trenger elementære ting som strenger og notemateriell, samt mer dyptgripende faktorer som repertoarkunnskap og instrumentalundervisning. Nettopp dette siste vil prosjektet og dirigent og primus motor Marcio Paes Selles har varslet at han vil benytte denne anledningen til å sette opp flere konserter enn vanlig.

Bengtsson og Broosch har begge omfattende klassiske utdannelser, og de vil følgelig bruke sin kompetanse i tråd med dette. Kleivenes er utdannet jazzbassist, og i tillegg til å undervise orkesterets nye – og eneste – bassist (orkesteret fikk i fjor råd til å kjøpe inn en kontrabass), vil han jobbe spesielt med improvisasjon og kryssing av genre. Orkestermedlemmene blander gjerne elementer fra samba, pagode og andre nasjonale musikkgenre inn i repertoaret.

For at oppholdet skal være til glede for så mange som mulig – og over så lang tid som mulig, ønsker de å fokusere på undervisning og observasjon av undervisning, slik at også de frivillige som nå underviser de unge kan få inspirasjon til videre innsats. ”Formålet med prosjektet er likevel ikke bare å lære fra oss, men like mye å tilegne oss kunnskap. Musikerne vi skal møte besitter en spesiell og sterk spilleglede. De evner å leke med genre, trosse konvensjonelle retningslinjer og oppfatninger av hvordan musikkarter og instrumenter skal håndteres. Det vi lærer av deres måte å leve i og med musikken på, vil vi ta med oss tilbake til Norge. Ikke bare i form av egenutvikling, men også som materiale til undervisning, konserter” sier Kleivenes.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no