Tildelingene fra UDs reise- og prosjektstøtte for musikk, mai 2008

Helge Lien Trio, Lemur, Rehab, Animal Alpha, Casiokids, The Lionheart Brothers, Superfamily og Tindra er noen av artistene som får noe mer romslige turnebudsjetter denne sommeren.

Helge Lien Trio 2004

Reisestøtteordningen for norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet:
Det høye internasjonale aktivitetsnivået blant norske artister fortsetter. Skal man dømme etter antall søknader som har kommet inn til reisestøtteordningen, har norske artister og utøvere aldri vært mer aktive på det globale live-markedet. Hele 127 søknader om reisestøtte til norske band, artister og utøvere kom inn før fristen utløp 1. mai. Langt fra alle fikk tildelt midler – kun 47 artister og utøvere fikk tilskudd fra UDs reisestøtteordning.

Her er et lite utvalg artister og utøvere som til sommeren og høsten får litt mer å rutte med når de skal turnere i utlandet:

Helge Lien trio står foran en travel periode med releaseturné i Østerrike og Tyskland og en konsertserie i Japan – 20 000 fra MIC kan nå plusses på i budsjettet. De spennende kunstmusikkensemblene Lemur og Rehab skal på en omfattende Asia-turné i november og blir av reisestøttekomiteen tildelt 25 000 til prosjektet. Animal Alpha står foran en travel festivalsommer og får 20 000 for å gjøre konserter på flere av Europas viktigste sommerfestivaler. Både Casiokids og Lionheart Brothers skal til Storbritannia senere i år for å gjøre en lang rekke klubbjobber og begge bandene har fått tildelt 20 000 hver til sine turneer. Folkemusikkensemblet Tindra skal til Georgia i oktober for å spille konserter og avholde seminarer og har til dette prosjektet fått 15 000 i støtte av UDs reisestøtteordning.

Totalt ble det søkt om hele 3 627 397 kroner fra reisestøtteordningen – til fordeling hadde komiteen 500 000 til disposisjon. Se fullstendig liste over tildelinger på www.stikk.no.


Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør:
Kriteriene for tildeling av prosjektstøtte til land i sør på musikkfeltet er bilateral kulturutveksling med utviklingsland og må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid og samarbeid som skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutviking, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid.

Komiteen har tidligere etterlyst solide og langsiktige prosjekter innenfor rammene for denne ordningen. Ved forrige tildelingsrunde ga komiteen for første gang tilskudd til flerårig prosjektstøtte til to aktører. Fem av i alt innkomne 14 prosjekter ble av komiteen vurdert som støtteverdige. Av disse kan nevnes Listen! som får 25 000 til prosjektet ”Kulturmøtet ”Dialog og Fred Skandinavia – Syria 2008” – et samarbeidsprosjekt mellom syriske og norske musikere som går av stabelen i november i år. Ellen Ugelvik har blitt tildelt 20 000 til et samarbeidsprosjekt som involverer samtidsmusikkutøvere i Kina, Japan og Norge. Ole Bøhn skal i september og november til Kairo for å undervise og være gjestekonsertmester for Kairo Symfoniorkester – til dette prosjektet har komiteen tildelt 15 000.

Totalt ble det søkt for 868 877 og fagutvalget hadde 127 000 til disposisjon for fordeling.


Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Nils Bjerkestrand og Svein Bjørkås (leder). Sverre Lunde og Eva Lous fra UD er observatører i utvalget.

For mer informasjon vedrørende tildelingene kontakt Lisbeth Risnes tlf. 23 27 63 13 eller lisbeth@mic.no

Se også MICs reisestøtteportal www.stikk.no for liste over innvilget og avslag

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no