Mer samarbeid i Norden

For å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Danmark, inviterte den Norske ambassade i København den 29–31 mai 2008 norske og danske musikkorganisasjoner og institusjoner til nettverksbygging. Dette i tråd med KKDs og UDs ønske om et tettere nordisk samarbeid.

Nordisk Samarbeid i København

Prosjektet kom i gang etter initiativ fra ambassaderåd Cecilie Willoch på den Norske Ambassade i København. Utgangspunktet var et ønske om å få til et tettere samarbeid mellom danske og norske musikkorganisasjoner og samtidig øke kontakten med det offentlige Norge. Til stede fra Norge var Sverre Lunde (Utenriksdepartmentet), Tore Flesjø (Norsk jazzforum), Lene Furuli (Norsk folkemusikkformidling), Lisbeth Risnes (MIC Norsk musikkinformasjon), Cecilie Willoch ambassaderåd og Sigrid Sulland (assistent ved den norske ambassaden i København).

Fra Danmark stilte i alt 13 representanter fra Dansk Jazzforbund, ROSA, Folkemusikkens fellessekretariat, Copenhagen Jazzfestival, Copenhagen Folk Club og O’Hare Productions, Roskilde Festivalen og Kunststyrelsen. I tillegg stilte en representant for Kulturministeriet.

På dagsorden var orientering om ny dansk musikkhandlingsplan og ny norsk Stortingsmelding på det rytmiske musikkområdet. Videre det pågående arbeidet med å få WOMEX – world music expo - til Danmark for en to-årig periode fra 2009 og muligheten for et større felles nordisk fokus hvis WOMEX blir lagt til Danmark. Dansk Jazzforum orienterte også om Europe Jazz Network (EJN) konferansen i København i september 2008.

Denne type uformell nettverksbygging, men med en viss ”offisiell” ramme, viste seg å være en meget god innfallsvinkel til å samle store deler av dansk musikkliv for bilateralt samarbeid med Norge. Av konkrete tiltak kan nevnes at Norsk folkemusikkformidling gjorde avtale med Folkemusikkens Fællessekretariat og konsertarrangører i Danmark, Sverige og Norge om å søke nordisk støtte til en felles turné.

Norsk Jazzforum, Norsk folkemusikkformidling og MIC Norsk musikkinformasjon vil være representert på Europe Jazz Nettwork konferansen i september.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no