Besøk av UD-aspiranter

22. august tilbrakte 19 aspiranter fra Utenriksdepartementet en dag i MIC for å få innblikk i norsk musikkliv. Aspirantkurset forbereder fremtidens diplomater innen en rekke disipliner, og hele dager er satt av til kultur og ulike kunstarter.

UD-aspiranter 2007/2008 (foto: M.B.Haga/UD)

I tillegg til diplomatisk virksomhet fungerer UD-ansatte bl.a. som ambassadører for norsk musikkliv. Musikk er også viktig Norges-profilering, og stasjonene bistår ofte norske musikere i deres virksomhet utenlands. I tillegg er ambassader og generalkonsulater førstelinjetjeneste overfor vertslandets innbyggere i spørsmål som dreier seg om Norge og norsk kultur.

For å få et best mulig innblikk i norsk musikkliv får aspirantene i løpet av kursdagen på MIC møte representanter for ulike sider av norsk musikkliv. MIC har hatt slik kursvirksomhet overfor UD-aspirantene i ca 20 år.

I år fikk de møte Anne Moberg fra Rikskonsertenes utenlandsenhet som presenterte Rikskonsertenes virksomhet i en rekke utviklingsland, som Sør-Afrika, Nepal, India og Sri Lanka. Folkemusikeren Unni Løvlid bidro med sine erfaringer som utøvende musiker i forhold til utenrikstjenesten.

Aspirantene fikk en innføring i MICs elektroniske systemer og rådgivningstjenester overfor utenrikstjenesten, UDs reisestøtteordning som administreres av MIC samt presentasjoner av Norsk Folkemusikkformidling og Norsk Jazzforum. Et interessant tema var også Øya-festivalens internasjonale pressearbeid. Dagen ble avsluttet med et engasjerende foredrag om nyere norsk kunstmusikk ved komponisten Henrik Hellstenius.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no