Pirate Bay - forbud eller fri flyt?

Rettssaken mot Pirate Bay er et angrep på ytringsfriheten, og det er ikke tilfeldig at platebransjen går etter en liten aktør og ikke etter Google. En avgiftsordning kan kompensere det artistene taper på fildelingen, skriver Tore Stemland, blogger, kulturaktivist og medlem i Rødt.

Tore Stemland200

av Tore Stemland, blogger, kulturaktivist og medlem i Rødt

Rødt vil innføre et avgiftssystem som gjør at artistene vil få kompensert for tap av nedlasting slik man hadde med kassettavgiftsfondet i sin tid. Det fungerte da og burde fungere nå, selv om fordelingen av midlene ble sterkt kritisert. Dette er problemer som bør kunne løses relativt enkelt. Videre vil Rødt at fildeling skal være for alle og uten restriksjoner i motsetning til platebransjen som ønsker å stoppe Pirate Bay og lignende sider. Her er vi ved de to kjernene ved dette problemet. Den første kjernen går på ytringsfrihet og hva vi alle skal få lov til å gjøre på internett. Frihet, men ikke så mye frihet er stadig omkvedet. Ledende norske politikeres ønske om å forby Pirate Bay gir mer assosiasjon til Kina enn ett demokratisk land som har folkets ve og vel i tankene.

Den andre kjernen er at det blir hevdet at Pirate Bay gjør noe ulovlig. De fleste som mener dette argumenterer ut fra at Pirate Bay sitter på copyrightbelagt materiale og dermed gjør seg til tyv. Det viser bare hvor lite man har satt seg inn i hva Pirate Bay er. Det er snakk om en søkemotor for torrenter (torrent er filen du må laste ned for å starte en nedlasting. Red.anm) . Disse torrentene som Pirate Bay-søkemotoren viser til er også søkbare på Google og Yahoo og i de fleste andre større søkemotorer. Hvem er da den største skurken? Jeg søkte på ”torrent pink floyd” på Google i dag og fikk ca 106 000 treff. Samme søket på Pirate Bay ga ca 1000 treff. Kommer de samme kritikerne mot Pirate Bay til å klappe like overstrømmende når platebransjen anlegger sak mot Google fordi Google legger til rette for ulovlige handlinger (eller en annen spissfindig juridisk definisjon)?

At en rekke artister, kunstnere, forfattere og filmskapere bruker Pirate Bay og de andre hundrevis, om ikke tusenvis av torrenter, mp3 og andre digitale løsninger for fildeling, for å mangfoldiggjøre sine produkter gratis og fullt lovlig, ser ikke ut til å affisere det minste. Neida da stiger man opp på sin høye hest og forsvarer kulturarbeidernes rettigheter. De av dem som er musikere og har platekontrakt (noe som er et sterkt mindretall) er gjerne lønnsslaver på store kommersielle selskaper. Er kontraktslavene så heldig å få ut 10,- kr pr solgte enhet på en vare som koster 170,- kr i butikken er de overmåtelig heldige. Noen stikker pengene i lommene men det er ikke artistene. Tro nå ikke at platebransjen er ute for å drive butikk der artistenes ve og vell er det første de tenker på. Det går nesten 13 på dusinet av de som har skrevet under kontrakter som gjør dem rettighetsløse til sine egne låter, som f.eks. The Beatles og Motorpsycho for å nevne noen. Andre har blitt holdt på gress i årevis inntil man lot dem gå av ymse grunner, som f.eks. Floora på EMI. Dette fremmer IKKE artisten på noe vis, tvert i mot. Så kom ikke med noen tåredryppende historier om at platebransjen går til dette felttoget mot piratvirksomhet fordi de vil artistenes beste. De tenker penger og det er vel strengt tatt jobben deres også, og det bør de være ærlige nok til å innrømme.

Pirate Bay har mye mindre mulighet til juridisk forsvar pga av svak økonomi enn f.eks. Google. Derfor går velger man å gå etter nettopp Pirate Bay, det er intet nytt. Det var jo derfor Tipper Gore og PMRC (Parents Music Resource Center eller ”Washington wives” amerikansk pressgruppe mot grove låttekster) i sin tid anla rettssak mot Dead Kennedys for bruk av et kunstverk (”Penis Landscape” av H.R. Giger) i en plateutgivelse, i stedet for å ta en større artist på et multinasjonalt plateselskap. Dette var for øvrig en sak der Klassekampen og andre venstreradikale medier i Norge stilte seg på de daue kennedyenes side. Man tester ut konseptet på de mindre aktørene og lykkes det går man videre på rangstigen.

Når Klassekampen i sin leder 20. februar skriver at ”Poenget med den svenske rettssaken er nettopp at den ikke er rettet mot dem som laster ned, men mot bakmennene i Pirate Bay.” har man gått rett i propagandafellen. Dette er først og fremst et angrep mot rettigheten til å søke på torrenter, altså en del av vår ytringsfrihet. Hvis ikke Klassekampen klarer å se lengre enn bare denne rettsaken, og ikke klarer å settet den inn i sammenheng med en årelang kampanje mot MP3 og andre måter å fordele lydfiler på så er det det mest skremmende med hele lederen. Jeg er så gammel at jeg husker samme hysteriet mot opptakskassettene, for ikke snakke om CD-R og MP3. Jeg er redd platebransjen finner nye måter å utnytte både sine musikere og sine kunder også denne gang, men la meg slippe å se at Klassekampen og andre sosialister er storkapitalens fremste forsvarere på veien mot en ny måte å suge penger ut av andres kreativitet.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

5 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
TORE PÅ JORDET
Skrevet 08.03.2009 20:04 av Terje Pedersen

Jeg er snart 40 år gammel, har jobbet i musikkbransjen i over 20 år og har også stemt RV/Rødt ved alle kommune . og Stortingsvalg siden jeg ble myndig. Det må jeg nå revurdere. Jeg er rett og slett fryktelig skremt over hvor lite du vet om denne saken. Jeg tror ikke du aner hvor langt unna sannheten du er, og ikke minst hvor fjernt rableriene dine er fra de kjerneverdiene ditt parti vanligvis representerer. Konsekvensene av det du skriver vil føre til en hurtigere overgang til et rent FRP-samfunn, enn om du overlot Siv Jensen makten i dag. Jeg sier som henne: "Jeg er dypt sjokkert"!
Mvh. Terje Pedersen
Warner Music Norway

Svar på kommentar

 
 
IKKE BARE PÅ JORDET - PÅ FEIL JORDE ..!
Skrevet 09.03.2009 19:23 av Terje Engen

Desverre er Stemland, i likhet med sitt parti RØDT, fullstendig på trynet i fildelingsdebatten med sin noe forenklede verden av forestillinger om norsk og internasjonal opphavsrett norsk musikkbransje, rettighetshavere, forholdet artist/plateselskap osv. Stemlands innlegg er nok en påminnelse om at det er lengre enn man trodde fra "allsang rundt bålet" på RØDTs sommerleire til virkeligheten i norsk musikkbransje.

Man undres over at Stemland og RØDT har gått så til de grader på limpinnen at de tror det er idealisme og ungdommelig sløvsinn som er drivkraften bak etableringen av TPB. Over 25 millioner brukere/besøkende er gode argumenter for TPBs annonsekonsulenter.

Det er trist å se det man trodde skulle være oppegående progressive mennesker naivt lar seg seg forføre av kamprop mot storkapitalen - mens man i realiteten bare støtter en annen kapitalfraksjon som klarer å innbille folk at de er “the good guys”. Bare fordi de omgir seg med ”sexy” produkter med høy hip-faktor blant unge velgere.

Som RV/RØDT-velger ved samtlige valg til nå (med unntak av et såkalt ”høyreavvik” (AP) på 80-tallet ..!!) undres man nå på om den åpenbare mangel på fingerspitz gefühl Stemland og RØDT legger for dagen i fildelingsdebatten - også gjør seg gjeldene på andre områder av partiets politikk.
For undertegnede (som i likhet med Terje Pedersen har stemt RV/RØDT ved samtlige valg til nå)blir det nå viktig å bidra til at RØDT ikke får inn 2 representanter på Tinget høsten 2009 hvilket de for øyeblikket ligger an til å få. Slik at man unngår at partiet havner på vippen med med skrekk-scenario dette vil utløse for rettighetshavere!
RØDT tvinger m.a.o. meg og andre å gå til høyre -for faktum er at forståelsen for produsenters, utøvende kunstnere og opphavsmenns selvfølgelige rettigheter er større i AP, KFP og Høyre.
Ja selv det åståtte "kulturfiendtlige" FRP er langt mer edruelig enn RØDT på spørsmålet om opphavsretten og forsvaret av denne.


Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL D`HERRER ENGEN OG PEDERSEN
Skrevet 09.03.2009 20:20 av Tore Stemland

At d`herrer Engen og Pedersen har stemt RV/Rødt er jo fantastisk og forhåpentligvis vil de fortsatt gjøre det når det verste raseriet har gitt seg og de leser innlegget mitt på nytt igjen.

Jeg angriper at man går etter Pirate Bay og lignende søkemotorer all den tid de er en del av det man må kunne anse som en del av vår demokratiske plattform for fri flyt av informasjon. At noe av denne informasjonen er underlagt copyright er selvsagt et problem men da bør man ta de som begår lovbruddet og ikke Pirate Bay. Hvis man ikke liker låten bør man la være å skyte på pianisten når man ikke liker komposisjonen. Så også i dette tilfellet.

Hvis Engen er så opptatt av opphavsrettigheter vil jeg gjerne høre hva han synes om at Beatles ikke eier sine egne låter? Problemet er med andre ord ikke så enkelt som Engen vil ha det til. Det er komplekst, så også Pirate Bay/Fildelings problematikken. Men løsningen ligger ikke i mer forbud som IFPI og dermed Engen og Pedersen vil ha. Løsningen ligger i dialog og gå etter lovbryterne og ikke etter de som bidrar til å opprettholde ytringsfriheten.

For å jobbe for at man ikke kan søke på Pirate Bay på internett i Norge er ikke frihetsskapende, ei heller vil det hjelpe på platesalget. Så i stede for å påstå at jeg er helt jordet bør vel Pedersen heller si hvilket jorde jeg er på og hvorfor det er feil. Likeledes bør vel Engen forstå at Pirate Bay er like "kapitalistisk" som platebransjen du representerer, så hvis man skal legge det til grunn bør man vel avskaffe både platebransjen og Pirate Bay.

Engens framstilling av Rødt er selvsagt ikke i samsvar med virkeligheten. Vi vil så absolutt ikke at Frp og at deres syn på kulturpolitikk skal få noen innflytelse. Tvert imot og derfor er det viktig at man opprettholder alle de demokratiske kanaler som eksisterer i samfunnet. Så også Pirate Bay og platebransjen selv om begge har sider ved seg som er usedvanlig lite tiltalende.

Svar på kommentar

 
 
RETTIGHETER
Skrevet 09.03.2009 22:19 av Terje Engen

Ja verden er mer forunderlig underlig enn man kan forestille seg, Stemland. Og er det ikke fantastisk at kulturaktører i et fritt samfunn også kan samarbeide med storkapitalen akkurat som storkapitalen kan samarbeide med oss - selv om noen av oss stemmer RØDT. Noe å ta med seg videre, Stemland!

Ja, jeg er veldig opptatt av opphavsretten men det er en lengre samtale enn hva vi får til med max 2.000 ord til rådighet her. Dog kan jeg ikke med min beste vilje se at min bransje er en trussel mot den.

Like opptatt er jeg av music publishing hvilket jeg antar er hva du refererer til når det gjelder The Beatles og eierforholdet til egne låter. Så vidt meg bekjent overdro The Beatles på 60-tallet sine publishing rights til Nortern Songs som legendariske forlagsmannen Dick James og gruppas manager Brian Epstein sto bak. Selskapet ble solgt til ATV Music og senere til Michael Jackson. Det betyr ikke at de ikke eier sine låter og det er heller ikke noe lugubert i det. Hvor vil du?

Svar på kommentar

 
 
FORTSATT PÅ JORDET
Skrevet 10.03.2009 15:20 av Terje Pedersen


Det som provoserer mest er hvor lite du vet om musikkbransjen. Og The Beatles er vel uansett det absolutt dårligste eksemplet som finnes. Det er ikke forbudt å selge publishing/forlagsrettighetene sine, og det betyr vel heller ikke at de ikke fortsatt eier opphavsretten i dem, og i hvert fall ikke at de ikke får betalt for dem. Hvor tar du dette fra? Snarere tvert i mot; det betyr at de har valgt å "ansette" noen til å kreve inn de pengene de rettmessig har krav på i forhold til de eksisterende lover om copyright.

Du bør også være klar over at det er ingen i musikkbransjen som er imot teknologien, og jeg aner ikke hvor dette kommer fra. Min jobb er å finne, utvikle, spille inn musikk, selge og markedsføre talent. Og ingenting gleder meg mer enn at det kan gjøres via forskjellige salgskanaler. Det var hverken Warner, Emi, Sony eller Universal som fant opp fonografen, selv om det var det formatet som gjorde alle disse selskapene og tusenvis av deres artister både store, stygge og rike.

Den dagen du kan kopiere identiteten til folk du ikke liker ved et tastetrykk, så får man vel kanskje et mer nyansert syn på hvs slags lover og regler som burde gjelde på internett.

Ulovlig porno blir det heldigvis slått hardt ned på, og tusen takk for det. Det skulle tatt seg ut om Rødt sto opp og kjempet for en liknende site for deling av barneporno, som det The Pirate Bay er for deling av musikk.

Generelt befinner vi oss sannsynligvis i steinalderen til Internett, og ingenting er viktigere enn god og sunn debatt. Men med alle de usaklighetene som nå svirrer rundt the pirate bay og musikkbransjen, er det nå nesten umulig å få denne deabtten opp på et akseptabelt nivå.

Bjørgulv Braanens leder i Klassekampen er til nå noe av det mest gjennomtenkte og kloke som er blitt skrevet om dette temaet, og jeg hadde forventet meg langt bedre fra Rødt enn det du har bidratt med her.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no