Opprop for opphavsretten

Ei underskriftskampanje vert i desse dagar distribuert blant norske musikarar. Musikarane ynskjer å markera motstand mot fildelinga og fildelingsvenlege utspel frå SV, Rødt og Venstre.

Erik Honoré 2 (foto: Christian Elgvin)

Av Ida Habbestad
Foto: Christian Elgvin

Initiativet til oppropet (som kan lesast her) kjem frå forfattar, musikar og plateprodusent Erik Honoré, som saman med kollega Jan Bang står bak Punktfestivalen i Kristiansand.

Ytringane frå SV, Rødt og Venstre som har komme den siste tida, har fått Honoré med fleire til å formulera oppropet med tittelen ”Angrepet på opphavsretten”.

- Bakgrunnen var at vi – en gruppe musikere – fant ut at det var på tide at musikere uavhengig av bransjeorganisasjoner burde komme på banen. Vi har sett at det er blitt argumentert med at musikere og opphavsmenn stiller seg avventende eller positive til det som har med piratvirksomhet å gjøre. Fordi jeg kjenner bransjen, vet jeg at det ikke er tilfellet, seier Honoré.

Oppropet som til no er underteikna av kring 300 musikarar, uavhengig av sjanger, har samanheng med SV sitt landsmøte. Der vart det vedteke ei fråsegn der SV hevdar at musikkbransjen sin strategi i kampen mot ulovlig fildeling har vore feilslått. ”Ulovlig fildeling er uakseptabelt fordi det undergraver kunstnernes rettigheter til sitt eget åndsverk. Men den digitale revolusjonen kan ikke stanses i rettssalen”, skriv dei.

Se hvem som støtter oppropet.

Dette standpunktet reagerer Honoré og kollegene hans på. ”Når et regjeringsparti som tradisjonelt har vært på kulturarbeidernes side integrerer Pirate Bay-ideologien i sin kulturpolitiske tenkning, er ikke fildeling bare en gutteromslek lenger”, skriv musikarane i oppropet.

- En av grunnene til at oppropet kommer nå, er at det nærmer seg valg. Jeg har fått tilbakemeldinger fra musikere som synes det er merkelig at deler av venstresida – SV, Rødt og dessuten Venstre – som mange musikere ”tilhører”, har inntatt en posisjon som vi ikke er enige i. Vi ønsker at å markere at vi er uenige i denne måten å tenke på rundt fildeling. Vi ønsker også å avlive mytene som måtte være om at dette bare handler om bransjeorganisasjoner og den mulitnasjonale platebransjen. For oss handler det om opphavsrett, seier Honoré.


Volum og profitt er problemet
Musikarane ynskjer seg altså ei tverrpolitisk befesting av opphavsretten, og at eit slikt syn vil vera det førande for korleis politikarane forheld seg til fildeling vidare.

Fildeling har vist seg så godt som umogleg å kontrollera; meiner de måla dykkar er realistiske?

- Det er ingen av oss som tror at vi noen gang kommer dit at det ikke blir delt en eneste fil. Det er heller ikke noe mål for oss. Det har aldri vært noe problem at folk deler privat. Men når det gjelder for eksempel Pirate Bay som er en symbolsak nå, er det det enorme volumet som er problemet.

- Det finnes dem som argumenterer med at en slik type fildeling handler om ytringsfrihet og menneskeretter. Vår holdning er at Pirate Bay, som et kommersielt, reklamefinansiert nettsted – hvor gründerne, dersom aktor har rett, har hatt en inntekt på 12 millioner kroner i året – ikke har noe med idealisme å gjøre. Denne delingen er det noen som profitterer på, og det blir vi ganske opprørte over.

I oppropet stiller de dykk bak kulturminister Trond Giske, som har hevda at det bør vera opp til rettighetshavaren å få velga korleis verket deira skal bli distribuert. Nok ein gong virkar det som ei uhandterleg oppgåve å til ein kvar tid ha oversikt over kva som er lovleg fildeling og ikkje?

- Dette handler for oss først og fremst om prinsippet. Når det kommer til håndhevingen må man finne metoder som ivaretar prinsippene, men som også er mulig for konsumentene å leve med. Vi er klare over at dette er en utfordring, men det viktigste for oss å få befestet prinsippene.

- Hadde alle vært enige om at den ulovlige fildelingen var ulovlig, ville det være mulig å gjøre noe med dette på samme måte som man regulerer barneporno eller sjikanekampanjer på nettet. Det er ikke de små aktørene vi vil til livs, men den organiserte, industrielle virksomheten. Og nok en gang handler det om å befeste prinsippet om at kunstnerisk virksomhet er noe det skal være greit å få betalt for, seier Honoré.

Oppropet er for tida i ferd med å bli distribuert til dei politiske partia. Musikarar som ynskjer å underteikna dokumentet kan kontakta Honoré på ehonore at online.no.
Oppropet i sin heilskap finn du her. Listen over de som har underskrevet mandag 20. april er her.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no