Fengsel for Pirate Bay

De fire anklagede i Pirate Bay-saken dømmes til fengsel og erstatning, men saken ankes.

De fire som har sittet på anklagebenken idømmes ett års fensel og skal til sammen, og solidarisk, betale 30 millioner kroner i erstatning. Dommen innebærer at retten vurderer virksomheten som kommersiell og organisert og at de anklagede skal ha kjent til at opphavsrettbeskytet materiale blir fildelt og dermed er skyldige i brudd på opphavsretten. Dommen ankes i følge Sveriges Radio.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no