- Åndsverkloven må revideres

På sitt landsmøte denne helgen stadfestet Venstre at åndsverkloven må revideres for å tilpasses ny teknologi. - Vi ønsker betalingsordninger på Internett som gjør at man kan fildele til ikke-kommersielt bruk, sier nestleder i Venstre Trine Skei Grande til Ballade.

Trine Skei Grande-helfigur (Foto: venstre.no)

Av Carl Kristian Johansen

I programmet som Venstre skal gå til valg på i høst, heter det at ”dagens åndsverklovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres.”

- Det skal være lønnsomt å være kunstner, men vi vil ikke gjøre folk til kriminelle samtidig. De andre partiene krampeholder på den gamle loven om åndsverk, men det blir ikke mer penger til kunstnerne med den, sier Trine Skei Grande til Ballade.

- Ny teknologi har utfordret opphavsretten i hele forrige århundre, og hver gang ny teknologi kommer på banen har denne blitt revidert, sier Skei Grande, som mener det er på tide med ny revisjon.

- Sist åndsverkloven var oppe til behandling i Stortinget sa vi at denne er foreldet i det vi vedtar den. Vi mener åndsverkloven ikke forholder seg til de teknologiske mulighetene som ligger der. Vi kan holde øynene lukket og si at loven skal være som den er, men det betyr ikke at de skal fortsette å være slik i fremtiden.

Som en del av en ny lov om åndsverk ønsker Venstre altså at man skal kunne fildele til ikke-kommersielt bruk. Men dette skal ikke være gratis for forbrukeren. Skei Grande mener det er fullt mulig å måle og ta betalt for det faktisk forbruket av opphavsbeskyttede verk.

Hun viser til kompensasjonssystemet som ble etablert da musikkassetten kom. Men en fondsløsning som Kassettavgiftsfondet er i følge Skei Grande ikke veien gå fordi vi i dag kan koble de filene som faktisk blir lastet ned direkte med opphavsmennene.

Skei Grande og Venstre antyder at man kan koble fildelingen til en avgift på Internettabonnementet som én mulig løsning. Da kan brukere laste ned fritt og kunstnerne får betalt for det som blir lastet ned. Men partiet har ikke kommet opp med en ferdig løsning. Differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling er mulige løsninger under vurdering.

- Det er mange måter å gjøre det på. Kunstnerne må være med, sier Venstres nestleder.

Hun er ikke imponert over musikeroppropet "Angrepet på opphavsretten" som i forrige uke kunne offentliggjøre en liste på flere hundre underskrivere. I oppropet heter det blant annet at Venstre, sammen med Rødt og SV, mangler grunnleggende kunnskap om hvordan kulturprodukter frambringes. Svært mange viktige kulturprodukter vil bli umulig å finansiere hvis opphavsretten torpederes, heter det videre i oppropet.

- Jeg har vokst opp i et hjem der TONO-sjekken kom jevnlig, og har en bakgrunn der musikken var viktig. De burde sjekket hvem vi var først, sier hun.

- Jeg synes de skal komme snakke med oss i stedet for å karakterisere oss, sier Skei Grande, som sier at opphavsrett og digitale borgerrettigheter kommer til å være viktig for Venstre i valgkampen.

Videre i Venstres program står det blant annet at partiet vil redusere opphavsrettens vernetid, at norske åndsverk skal gjøres tilgjengelig for fri bruk når vernetiden utløper, og at Venstre vil iverksette en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt.

Les Venstres stortingsvalgprogram på denne lenken. Opphavsrett er behandlet under punkt 15.5. Partiet har også kommet med en uttalelse om digitale borgerrettigheter fra landsmøtet. Den kan du lese her.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

4 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
ET PAR PUNKTER SOM BØR OPPKLARES:
Skrevet 27.04.2009 18:12 av Kjell Magne Robak

Hvis man skal kompensere kunstnere for inntektstap som følge av nedlastning via internettavgift, har man et par problemer man må ta stilling til.

For det første: er det bare norske kunstnere som skal kompenseres av norsk nettavgift? Eller skal denne også betale kunstnere verden over?

For det andre: hvordan skal man fordele inntektene fra en slik avgift? Dersom man ønsker et helt fritt fildelingsnett blir det umulig å holde oversikt over hva som lastes ned i hvor store kvanta og av hvem. Hvordan skal man komme fram til en rettferdig fordeling mellom kunstnerne?

For det tredje: hvordan skal man ta stilling til kunst med en klar ideologisk profil? Jeg tviler på at Ola Nordmann blir veldig fornøyd den dagen VG avslører at "din nettavgift støtter produksjon av nazi-punk", men hva er alternativet? Å ha et statlig organ som bestemmer hvilken kunst som er ideologisk korrekt? Det bringer i så fall assosiasjoner til regimer de fleste her til lands ikke vil sammenlignes med.

Svar på kommentar

 
 
IKKE BARE NAZI-PUNK
Skrevet 28.04.2009 13:31 av Johan

Mye vil tyde på at "din nettavgift" ikke bare vil finansiere det man kan kalle politisk ukorrekte kunstneriske uttrykk. I langt større grad vil nok pornoindustrien stikke av med betydelige summer. Også pornofilmer har opphavsrettslig vern og må få del i Venstres kompensasjonsordninger.

Svar på kommentar

 
 
KOMPENSASJON
Skrevet 29.04.2009 13:50 av Trine Skei Grande

Kjell Magne Robak ønsker en utdyping angående kompensasjon til norske og utenlandske artister. I dag får internasjonale artister, gjennom internasjonale avtaler, kompensasjon når de blir spilt på norsk radio/TV. En av flere muligheter er at man kan overføre en slik form for kompensasjonssystem til internett hvor utenlandske artister får kompensasjon når norske nettbrukere laster ned deres musikk ikke-kommersielt. Jeg vil være tydelig på at dette er et spørsmål som må utredes, slik at man kommer frem til en god løsning. Og for å forklare begrepet ”ikke-kommersielt”, som Herman etterlyser, så er det når nettbrukere laster ned musikk som ikke gir musikeren kompensasjon – som i dag er ulovlig. Venstre vil gjøre dette lovlig, slik at musikere og andre som i dag ikke får kompensasjon for bruk av sine åndsverk faktisk kan få betalt.

Svar på kommentar

 
 
MÅ UTREDES
Skrevet 29.04.2009 13:52 av Trine Skei Grande

Til Tverrbitt angående konkretisering av lovformuleringer: Som det fremgår av intervjuet så vil Venstre iverksette en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt. Dette fordi å konkretisere lovformuleringer ikke er noe som gjøres på partikontorene – men av jurister og byråkrater i departementene og representanter fra berørte bransjer gjennom en grundig prosess. Angående det at avgiftsordning knyttet til fildeling ikke bare vil bli forventet delt mellom låtskrivere, produsenter og filmskapere... Dette er Venstre klar over, og vi mener at dette selvsagt skal tas med i forbindelse en revisjon av hele åndsverk- og opphavsrettlovgivningen. Opphavsbeskyttet materiale skal kompenseres til impliserte parter.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no