Målt og kompensert fildeling

Venstres landsmøte krevde sist helg at åndsverkloven må skrives om for å tilpasses Internett. Flere lesere har kommentert Ballades intervju med partiets nestleder Trine Skei Grande. Her forklarer hun sine posisjoner ytterligere.

Trine Skei Grande_portrett (Foto: venstre.no)

I programmet som Venstre skal gå til valg på i høst, heter det at ”dagens åndsverklovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres.”


Formuleringer
En av kommentarene til vårt intervju med Skei Grande etterlyste konkretiserte lovformuleringer.

Skei Grande skriver at "som det fremgår av intervjuet vil Venstre iverksette en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt. Dette fordi å konkretisere lovformuleringer ikke er noe som gjøres på partikontorene – men av jurister og byråkrater i departementene og representanter fra berørte bransjer gjennom en grundig prosess.

Angående det at avgiftsordning knyttet til fildeling ikke bare vil bli forventet delt mellom låtskrivere, produsenter og filmskapere... Dette er Venstre klar over, og vi mener at dette selvsagt skal tas med i forbindelse en revisjon av hele åndsverk- og opphavsrettlovgivningen. Opphavsbeskyttet materiale skal kompenseres til impliserte parter."


En av leserne ønsket en utdyping angående kompensasjon til norske og utenlandske artister.

Skei Grande svarer at "i dag får internasjonale artister, gjennom internasjonale avtaler, kompensasjon når de blir spilt på norsk radio/TV. En av flere muligheter er at man kan overføre en slik form for kompensasjonssystem til Internett hvor utenlandske artister får kompensasjon når norske nettbrukere laster ned deres musikk ikke-kommersielt. Jeg vil være tydelig på at dette er et spørsmål som må utredes, slik at man kommer frem til en god løsning."


Ikkekommersielt
Hennes forklaring av begrepet ”ikke-kommersielt” tar utgangspunkt i at nettbrukere i dag ulovlig laster ned musikk som ikke gir musikeren kompensasjon. "Venstre vil gjøre dette lovlig, slik at musikere og andre som i dag ikke får kompensasjon for bruk av sine åndsverk faktisk kan få betalt."


Fordeling
Når det gjelder fordeling av inntekter siterer Skei Grande fra artikkelen: "...Hun viser til kompensasjonssystemet som ble etablert da musikkassetten kom. Men en fondsløsning som Kassettavgiftsfondet er i følge Skei Grande ikke veien gå fordi vi i dag kan koble de filene som faktisk blir lastet ned direkte med opphavsmennene. Skei Grande og Venstre antyder at man kan koble fildelingen til en avgift på Internettabonnementet som én mulig løsning. Da kan brukere laste ned fritt og kunstnerne får betalt for det som blir lastet ned. Men partiet har ikke kommet opp med en ferdig løsning. Differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling er mulige løsninger under vurdering. - Det er mange måter å gjøre det på. Kunstnerne må være med, sier Venstres nestleder."

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

2 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
JODA, MEN...
Skrevet 30.04.2009 14:28 av Joakim Thorkildsen

Sånn kan man jo tenke med Spotify også?

Gode tellesystemer for nett, som luker bort manipulering av denne typen, finnes nok allerede.

Svar på kommentar

 
 
UBESVARTE SPØRSMÅL...
Skrevet 01.05.2009 20:53 av Kjell Magne Robak

Skei Grande har fortsatt ikke svart på et par viktige spørsmål. Hvordan skal inntektene man henter inn via avgifter fordeles? Dersom man ønsker seg et helt fritt internett, slik Venstre har tatt til orde for, har man ingen mulighet til å holde orden på hvor mange ganger den enkelte artist låter har blitt lasta ned. Hvordan skal man finne en fordelingsnøkkel? Og dessuten: i forhold til internasjonale artister (som Skei Grande vil kompensere), hvordan skal man vite hvor mye nedlastning norske brukere står for og dermed ha et grunnlag for å regne ut hvilken kompensasjon disse har krav på? For det vil vel være umulig med Venstres frie internett å vite hva norske brukere har lasta ned, kontra hva utenlandske brukere har lasta ned? Har Venstre i det hele tatt tenkt på dette?

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no