Ei prinsippsak

Medan Venstre vil endra balansen mellom forbrukar og opphavsperson, held musikarane bak fildelingsoppropet på prinsippet om retten til sjølv å bestemma korleis musikken deira vert distribuert.

Erik Honoré (foto: Christian Elgvin)

Av Ida Habbestad

357 musikarar har no underteikna
oppropet som er initiert av forfattar, musikar og plateprodusent Erik Honoré. Oppropet er overlevert til de politiske partia, og Honoré har dessutan kasta seg ut i debatten i Aftenposten og i Dagbladet.

Honoré understrekar at det ikkje dreier seg om nokon organisasjon, men eit opprop.

- Derfor kan man neppe forvente seg noe protesttog. Men vi kommer til å formidle underskriftene til musikerorganisasjonene, som dersom de ønsker det kan bruke dem videre i sin argumentasjon. Vi har også sett at det kan være nyttig å sende stafettpinnen videre for å engasjere forfattere, filmskapere og andre til å gjøre det samme, seier han.


Urealistiske løysingar
I mellomtida har ulike synspunkt komme fram på Ballade. Mellom anna er Venstre er konfrontert med oppropet og sine haldningar til åndsverklova. Leiar i partiet, Trine Skei Grande, har uttalt at partiet ikkje ynskjer å gjera folk kriminelle. I staden ynskjer Venstre ei endra balanse mellom samfunnet og forbrukarane sine behov på eine sida, og kunstarane på den andre. For å oppnå dette vil dei revidera lova.

Kan de gå Venstre i møte på dette punktet?

- Det kommer an på hva som blir det konkrete utfallet av den tankeprosessen jeg har inntrykk av at partiet er i. Venstre har jo ikke, som Rødt, inntatt det ekstreme standpunktet at alt skal være fritt. Men de modellene for kompensasjon som det legges opp til, er for skisseaktige til at vi kan slutte oss til dem.

I følgje Honoré ligg sjølv dei mest realistiske av dei nye kompensasjonsmodellane langt inne i fremtida. Han peikar på at ingen av desse modellane har breid politisk aksept.

- Det man står igjen med da, er at musikere og opphavsmenn må gi avkall på kontrollen over sitt eget arbeid. Da faller store deler av inntektsgrunnlaget og mulighetene for å finansiere framtidige produsjoner bort. Det kan vi ikke akseptere.


I skyttargravene
I eit intervju om dette inviterer Grande til dialog om ulike løysingsmodellar. Ser du for deg at musikarane bak oppropet kan vera med på å finna gode modellar som gagnar balansen mellom forbrukar og artist som Grande er oppteken av?

- Vi har hele tiden fremholdt at vi er positive til å finne fremtidige løsninger for hvordan distribusjon skal foregå på nettet. Men – for min egen del – er de grunnleggende prinsippene i åndsverkloven så viktige at jeg kan forsvare at vi blir i skyttergraven til de grunnleggende prinsippene er befestet: Kunstnere skal ha rett til å beholde kontrollen over distribusjon av eget arbeid.

- Videre er det etter min mening ikke opp til artister, opphavsmenn, musikk-, film- og forlagsbransje å utforme modellene for hvordan åndsverkloven skal håndheves på nettet. Jeg er skeptisk til at bransjen selv skal gjøre dette. Det er langt mer demokratisk at myndighetene har ansvaret. Utgangspunktet må uansett være at man gjør noe med piratkopieringen. Hvis oppfatningen om at kulturprodukter skal være gratis og noe man bare forsyner seg av ikke møter motstand, så vil hele kulturfeltet lide. Dette er og blir en prinsippsak, seier Honoré.


Marginalt
Der finst musikarar som hevder at dei tener på den ulovlege fildelinga. Er de sikre på at fildeling må vera av det vonde?

- Det vil finnes noen som av forskjellige grunner er tilhengere av den ulovlige fildelingen. Noen fordi de befinner seg så langt ute til venstre at de i utgangspunktet er skeptiske til eiendomsretten. Det er et legitimt standpunkt. Men jeg tror at musikerne som er tilhengere av ulovlig fildeling utgjør en marginal gruppe. Hvis man ser til fordelingen i befolkningen – hvor mange tilhengere partiene Rødt og Venstre faktisk har – vil man kanskje se at det er snakk om en marginale gruppe også i denne sammenhengen.

- Oppropet er et forsøk på å vise hva flertallet mener. Jeg tror den blir reflektert i befolkningen gjennom en meningsmåling som Norstat har gjort. Den viser at 84% av befolkningen mener at rettighetshavere selv bør ha rett til å definere hvordan musikken deres skal distribueres.

Lasse Marhaug og Fredrik Saroea hevdar at ei auka konsertverksemd og ei spreidning av musikken deira til eit større geografisk område er direkte resultat av ulovleg fildeling. Er det ikkje tenkeleg at dette vil gjelda fleire musikarar enn dei?

- Det kan hende, men samtidig ser vi at platesalget går dramatisk ned. Da blir dette en argumentasjon som går på at musikere og andre opphavsmenn skal finansiere virksomheten sin på en annen måte enn gjennom produktene de skaper. Det akseptere jeg ikke. Det finnes mange musikere som ikke er turnerende. Det finnes musikk som ikke egner seg å produsere live og det finnes komponister som bare blir fremført av andre.

- Dessuten ser vi jo at musikerne som uttaler seg om dette på Ballade er enige med oss i det grunnleggende prinsippet; som Marhaug sier det, ”artistenes legitime behov for å bestemme selv hvordan musikken deres distribueres”. Men vi er muligens uenige om reaksjonsformene overfor aktører som Pirate Bay, seier Honoré.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

6 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
AT MUSIKERE KAN TJENE PÅ FILDELING...
Skrevet 01.05.2009 16:15 av Kjell Magne Robak

At musikere kan tjene på fildeling er ikke noe argument for å godta ulovlig fildeling. Det er ingen ting som hindrer en artist i å legge ut sin egen musikk til fri nedlastning eller gjøre den tilgjengelig for et fildelingsnettverk. Dermed har musikere som Marhaug og Saroea full frihet til å promotere sin musikk gjennom slike nettverk, uten at det betyr at man må godta spredning av materiale man ikke har opphavsrett til. Man må skille mellom hvem som distribuerer; opphavsmann eller publikum. Enhver kunstner står fritt til å distribuere sin kunst slik han vil, og det vil han fortsatt gjøre om man snevrer inn spillerommet for dem som sprer kunst ulovlig.

Svar på kommentar

 
 
ANGÅENDE RETTIGHETER TIL Å DISTRIBUERE EGEN MUSIKK
Skrevet 02.05.2009 17:59 av Kjell Magne Robak

I utgangspunktet kan enhver kunstner distribuere sin kunst akkurat slik han/hun vil. Om han/hun velger å melde seg inn i interresseorganisasjoner som setter begrensninger for disse mulighetene, er det hans/hennes eget valg.

Forøvrig må man snart få tatt et oppgjør med den utbredte ideen om at det bare er de største artistene som taper på fildeling. De store artistene tjener sine penger uansett, da de har et stort inntektspotensiale på mange andre fronter (reklame, merch, muligheten til å ta seg smellfete honorarer for spillejobber etc), samt at de tross alt selger mye plater fortsatt. De noe mindre artistene mister derimot en langt større del av sitt inntektsgrunnlag. For de aller fleste artister er en plateinnspilling et økonomisk tapsprosjekt, men inntekter fra platesalg kan i det minste bidra til å balansere budsjettet og dekke noe av innspillingskostnadene.

Fildeling har ikke på noen måte bidratt til at de største artistene tjener mindre, men det har ført til at priser på konsertbilletter og merch har skutt i været. Når alt kommer til alt er det de dedikerte musikkentusiastene som ender opp med å betale gildet for alle dem som laster ned ulovlig.

Som ung klassisk musiker merker jeg meg også at en stor andel av frilansmarkedet for klassiske musikere dreier seg om studiojobber. Disse vil fort kunne bli borte dersom artistene ikke kan tjene inn produksjonskostnader på platesalg. For hvilke artister er villige til å hyre inn et strykeorkester til 8-10.000 kr timen dersom det ikke finnes muligheter til å tjene inn produksjonskostnadene?

forts...

Svar på kommentar

 
 
FORTSETTELSE AV FORRIGE INNLEGG
Skrevet 02.05.2009 17:59 av Kjell Magne Robak


Ideen om at man trenger storstilt overvåking og streng sensur for å snevre inn omfanget av ulovlig fildeling er heller ikke riktig. Det er ikke nødvendig å overvåke all trafikk på internett for å finne de store nettverkene. Jeg trenger ikke bedrive noen voldsom overvåkning for å finne musikk jeg har vært med på å spille inn gjennom ulovlige kanaler. Skal et fildelingsnettverk utgjøre noen reell kommersiell trussel, må det være lett tilgjengelig for alle. Og dersom en gjennomsnittlig ungdom skal kunne finne sin musikk eller film ved et par tastetrykk, vil det heller ikke være vanskelig for rettighetshaverne å finne kildene.

Uansett hvordan man vrir og vender på ting er det også en prinsippsak vi har med å gjøre. Kunstnere verden over har i flere hundre år jobba for å sikre rettigheter til eget arbeid. Jeg har fortsatt til gode å høre én debattant som har noe godt argument for hvorfor kunstnere ikke skal kunne velge selv hvordan de vil distribuere sin kunst. Hvem som tjener eller taper på fri fildeling er egentlig helt irrelevant. Som musiker er det for meg en selvfølge at jeg skal ha rett til å kunne kontrollere mitt eget produkt inntil jeg evt overgir rettighetene til noen andre.

Svar på kommentar

 
 
ULOVLIG PROGRAMVARE
Skrevet 04.05.2009 09:20 av ketil

Det skal bli svært interessant når produsenter av software til bruk i studio bestemmer seg for å finne de som sprer dette og bruker det uvolvlig. Jeg har selv sett cracks i bruk på alle nivåer i musikkbransjen og jeg tror mange artister som signerte dette oppropet vil slite med større bøter enn de som laster ned plater og filmer om man begynner å rettsforfølge brukerne og sprederne av cracks.

Svar på kommentar

 
 
NAIV
Skrevet 04.05.2009 12:47 av Ole

Kjell Magne, forslaget ditt har en fundamental feil. Du ønsker å angripe lovlige fildelingsnettverk for å få has på de som deler ulovlig materialet, ser du ikke at du på samme tidspunkt rammer alle som deler lovlig innhold (ja det er en god del av dem også). Fil-deling er ikke ulovlig, fil-deling av kopibeskyttet materiale er ulovlig. Det er en svært vesentlig forskjell mellom de to som du velger og neglisjere.

Dessuten så stiller du andre ansvarlig (fildelingsnettverkseierne) for forbrytelser enkelt individer (nettverksbrukerne) begår.

Hvis man selvfølgelig ikke har noe imot å straffe uskyldige istedet for forbrytere så fungerer jo metoden din fint.

Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL OLE
Skrevet 04.05.2009 20:47 av Kjell Magne Robak

Jeg skjønner ikke helt hvor du tar det fra at jeg vil angripe lovlige fildelingsnettverk, eller at jeg vil stille nettverkseierne ansvarlig for hva brukerne gjør. Jeg påpeker jo til og med i min første kommentar til denne saken at musikere står fritt til å dele ut sin egen musikk gratis via slike nettverk. Jeg neglisjerer ikke forskjellen mellom lovlig og ulovlig fildeling, slik du hevder, men påpeker i mitt første innlegg at "man må skille mellom hvem som distribuerer; opphavsmann eller publikum." Jeg står fast ved at det må være opphavsmennene selv som får bestemme hvordan deres egne produkter skal distribueres.

Å gå etter nettverkseierne har jeg heller ikke foreslått (såvidt jeg kan se av mine egne innlegg), men man kan pålegge driverne av et nettverk å utestenge brukere som legger ut ulovlig materiale, dersom det blir rapportert om lovbrudd, eller i det minste å fjerne materialet det har blitt rapportert om. Jeg vil tro musikk- og filmbransjen er mer enn villige til å holde et øye med de større nettverkene for å kunne melde fra om slike brudd.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no