Cd-er ned, digitalt kraftig opp

Selv om Spotify gir nedlastingstallene et kraftig skyv tror ikke IFPI at platebransjen kan reddes før myndighetene setter tommelskruer på fildelerne.

Av Tellef Øgrim

Så langt i 2009 viser IFPIs norske statistikk (IFPI er den internasjonale platebransjens sammenslutning) en nedgang på 11 prosent, og bekrefter i så måte tallene de siste årene, i følge sjef for IFPI i Norge, Marte Thorsby.

Det er solgt to millioner fysiske enheter så langt i år til en samlet verdi av 118 millioner kroner. Salgstallene for nedlasting viser 2,7 millioner nedlastede produkter og 49 millioner streams (direkte avspilling over Internett).

- Streaming fortsetter å vokse, særlig på grunn av Spotify, sier Thorsby.

Tallene for april i år viser at økningen i salget av nedlastede produkter, inkludert streaming, er på hele 75 prosent. Gir ikke det i seg selv grunn til å tro at gode, lovlige løsninger vil gjøre jobben og i seg selv sørge for at nedgangen stanser?

- Det er viktig og positivt at nedlastingstallene øker sterkt, selv om vi må ta noen forbehold på grunn av uregelmessig rapportering av rapporteringen for nedlasting, sier Thorsby.

Men hun er overbevist om at økningen i lovlig nedlasting ikke vil kunne snu utviklingen uten at myndighetene bidrar.

- Det må bli mer risikabelt å laste ned ulovlig, sier hun, og viser til at flere andre europeiske land prøver seg med varselbrev, nye lover, utestengning av ulovlige nettsteder, men "norske myndigheter ikke gjør noe", som hun sier.

- Uten politisk press klarer vi ikke å snu trenden.

Apriltallene for både fysisk og digitalt viser nedgang på 26 prosent sammenlignet med i fjor. Hvorfor nevner dere ikke at påsken falt i april iår, mens dere tar store forbehold for rapportering av nedlastingstallene?

- Helligdagene endrer seg fra år til år. Vi tar ikke med disse sesongmessige svingningene, sier hun.

Føler du deg som "sjef for de dårlige tidene" med hovedansvar for å beskrive situasjonen så dårlig som mulig?

- Nei! For det skjer da mye positivt også. Se på Grand Prix, eller den store norske andelen av totalsalget. Og det skjer veldig mye positivt i Europa på lovgiversiden med blokkering mot The Pirate Bay i flere land, dommen i Sverige og den svenske IPRED-loven.

Thorsby refererer tall fra Sverige som tyder på at ulovlig fildeling nesten er halvert som et resultat av Pirate Bay-dommen og IPRED-loven (dvs den svenske implementeringen av Eu-direktivet om Intellectual Property Rights Enforcement).


Av tiltak i andre land tror Thorsby ikke minst på trusselbrev om utestengelse sendt til abonnenter som påviselig har bedrevet fildeling. En spørreundersøkelse IFPI har gjennomført i Norge viser i følge Thorsby at et klart flertall av fildelerne ville sluttet dersom lignende tiltak ble innført i Norge.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no