1 364 000 musikkroner fordelt

Årets siste tildelingsrunde for UD-midler til reisestøtte og kulturutveksling er avsluttet. Valkyrien, Majorstuen, Steinar Raknes og Inga Juuso er noen av dem som får reisepenger.

I alt kom det inn 124 søknader om reisestøtte til norske band, artister og utøvere innen fristens utløp for fordeling av UDs reisestøtte 1. november.

Det ble søkt om i alt 5 075 073 hvorav fagutvalget hadde 1 027 000 til fordeling. Konkurransen om midlene er hard - kun 58 utøvere fikk sine søknader innvilget. Av disse kan nevnes:

Jazzbassist Steinar Raknes og tradisjonsjoikeren Inga Juuso får støtte til å gjennomføre turné i Japan i januar 2010. De to skal blant annet besøke Tokyo og Madarao. Duoen har i tillegg sammen med Majorstuen, Valkyrien Allstars, Gjermund Larsen Trio, Unni Boksasp ensemble og Synnøve Bjørsettest fått støtte til å spille under Spotlight on Norway, en stor presentasjon av norske tradisjonsmusikere på Celtic Connections i Skottland. Celtic Connections er en av verdens største festivaler, årlig besøkt av rundt 120 000 publikummere.

Marit Larsen er den enkelartist som får mest - 50 000 i tilskudd til hennes tysklandsturne (som gjennomføres nå i november og desember).

Solveig Slettahjell og hennes Slow Motion Orchestra får den største tildelingen i kategorien jazz (40 000 til europaturné neste år).

Lista over tildelinger finnes her.

Kultursamarbeid

Kriteriene for tildeling av prosjektstøtte til land i sør på musikkfeltet er bilateral kulturutveksling med utviklingsland innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid.

Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid.

Fagkomiteen hadde 337 000 kroner til utdeling som ble fordelt på 11 av 29 søknader. Totalt ble det søkt om 1 406 589.

UDs reisestøtte for norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet, og prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør forvaltes av MIC.

Tildelingene finnes her.

Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen av begge støtteordningene består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Martin Revheim (leder). Sverre Lunde og Jan Gerhard Lassen fra UD er observatører i utvalget.

For mer informasjon vedrørende tildelingene se fullstendig liste over tildelinger på Stikk.no eller kontakt MIC.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no