Kraftig fall i piratkopieringen

Tall Ballade har fått tilgang til viser kraftig nedgang i ulovlig kopiering i 2009, men platebransjen justerer ikke tapsanslaget. Både IFPI og FONO mener at anslått tap på 250 millioner kroner årlig er forsiktig.

Norsk platebransje mener at tapene som følger av ulovlig fildeling (kopiering) i Norge er på 250 millioner kroner per år.

Anslaget tar utgangspunkt i de årlige rapportene som markedsanalyseselskapet Synovate lager for opphavsrettsorganisasjon Norwaco.

Rapporten for 2008 viste at ukentlig ulovlig musikk-kopiering ligger på 22,4 millioner filer per uke (s. 16). På årsbasis summerer dette seg til i overkant av 1 milliard ulovlig kopierte musikkfiler, som er tallet IFPI legger til grunn.

Norwaco/Synovate-rapporten for 2009 er ikke offentliggjort, men Ballade har fått ut tall fra Norwaco som viser at det totale omfanget av ulovlige kopiering i alle sjangre (musikk, musikkvideoer, film, TV-serier, m.m.) er på 981 millioner kopier. De aller fleste av disse er filer kopiert via internett, men tallet omfatter også for eksempel harddisk til harddisk-kopiering utenom internett.

Synovate bekrefter tallet overfor Ballade.

Synovate har beregnet at 72 % av disse er musikkfiler, noe som betyr at det ble kopiert ca. 700 millioner musikkfiler ulovlig i 2009.

Når beregningen for 2008 og 2009 holdes opp mot hverandre har den ulovlige musikkopieringen med andre ord falt med omlag 30 prosent.

Platebransjens tapsanslag på 250 millioner tar utgangspunkt i Norwaco/Synovates beregning av kopieringen for 2008. Når 1 fil settes lik 8 kroner (iTunes-pris) innebærer det i så fall et tap i omsetning på åtte milliarder kroner. Fordi det ikke er rimelig å regne på langt nær all kopiering som tapt salg regner IFPI med at 250 millioner kroner går tapt i omsetning per år i Norge på grunn av piratkopieringen. Det innebærer at hver 32. kopierte fil regnes som tapt salg.

Hva som i detalj ligger til grunn for at estimatet blir akkurat 250 millioner kroner, som er 1/32-del av åtte milliarder, og ikke høyere eller lavere, har ikke Ballade fått svar på etter henvendelse til IFPI og FONO. Sistnevnte er de uavhengige plateselskapenes interesseorganisasjon i Norge.

Et nøkkelbegrep som brukes om beregning av verditap som resultat av piratvirksomhet er substitution rate, altså i hvilken grad for eksempel en ulovlig kopiert musikkfil faktisk kommer i stedet for et lovlig kjøp av samme innhold. IFPI mener at denne raten ikke er 1 til 1, men kan ikke svare på om de vil benytte samme beregningen også når omfanget av ulovlig kopiering endrer seg.

Om man benytter seg av samme faktor for å estimere tapet for 2009 som platebransjen brukte for 2008, altså at tapet er 1/32-del (8 milliarder delt på 250 millioner) av den totale verdien av den ulovlige kopieringen, kommer Ballade fram til at platebransjen har tapt 175 millioner kroner i 2009 mot 250 millioner året før.

IFPI ønsker ikke å kommentere regnestykket.

FONOs styreleder Larry Bringsjord stiller seg bak IFPIs tall, men mener likevel at estimatet på 250 millioner er alt for lavt.

- Vi ser at det dreier seg om gigantsummer. Vårt mål er å jobbe for å få kundene over på lovlige tjenester og få et lovverk som er solid, sier han.

- Estimater og tall har ikke vi gått inn i, og FONO bruker ikke penger på forskning. Det er IFPI som gjør dette på verdensbasis. Jeg synes estimatet er lavt selv om jeg ikke kan begrunne det i forskning.

Er det ikke interessant, både for offentligheten og bransjen selv, at bransjen kommer fram til mer nøyaktige tall for verdien av piratvirksomheten slik at man eventuelt kan finne andre faktorer som gjør at bransjen taper penger?

- Hvis det hadde latt seg gjøre, men jeg tror ikke at det lar seg gjøre, sier Bringsjord.

For to uker siden la amerikanske myndigheter ved Government Accountability Office (GAO) fram en rapport som slo fast at omfanget av forskjellige former for piratvirksomhet i alle berørte bransjer er stort.

Samtidig skriver GAO, som hadde som oppdrag å kvantifisere størrelse og effekt av piratvirksomhet i USA, at det er umulig å komme fram til konkrete tall fordi tallmaterialet de har studert er for dårlig.

Rapporten kommer fram til at piratvirksomhet gjør skade på USAs økonomi, men konkluderer altså ikke med hvor mye penger dette utgjør. På grunn av manglende data om piratvirksomheten må metodene som brukes for å kalkulere estimater om økonomisk tap involvere antagelser, skriver GAO.

Utvelgelsen og vektleggingen av disse antagelsene er kritiske for resultatet av pirat-estimatene, og antagelsene bør derfor identifiseres og evalueres, heter det i rapporten.

Gjennomsiktighet i hvordan disse estimatene blir utviklet er essensielt for å vurdere holdbarheten, skriver GAO videre.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no