Marte Thorsby
Foto: Kjetil Ree

Færre pirater - større tap?

Den ulovlige fildelingen synker, men platebransjen fortsetter å tape penger. - Om piratkopieringen går ned så vil ikke det automatisk gjøre tapet noe mindre, sier IFPI-direktør Marte Thorsby til Ballade.

I kjølvannet av den amerikanske GAO-rapporten har Ballade forsøkt å ta rede på hvordan den norske platebransjen regner seg fram til hvor mye penger bransjen taper på piratvirksomhet, i hovedsak ulovlig fildeling.

IFPI er interesseorganisasjonen til de største plateselskapene og de mulitnasjonale plateselskapenes avdelinger i Norge. IFPI har overfor Ballade henvist til tall som markedsanalyseselskapet Synovate har utarbeidet for opphavsorganisasjonen Norwaco som basis for sitt tapsanslag. IFPI har referert til Norwaco/Synovate-tall fra 2008 og 2009, og gitt uttrykk for at tallet for begge år er 1 milliard ulovlige kopier.

Rapporten som omhandler 2008 viser at størrelsen på ulovlig kopiering det året var i overkant av 1 milliard ulovlig kopier, som i all hovedsak stammer fra fildeling på internett.

Norwaco/Synovate-rapporten for 2009 er ennå ikke publisert, men etter å ha fått klarsignal fra ledelsen i Norwaco har Ballade fått ut det tilsvarende tallet fra den foreløpig upubliserte rapporten. Disse viser at 72 % av det totale antall på 981 millioner ulovlige kopier i 2009 er musikkopier, som i hovedsak stammer fra fildeling på internett.

Antall ulovlig kopier av musikk i Norge i 2009 blir da ca 700 millioner. Det betyr en nedgang på 30 prosent i den ulovlige kopieringen av musikk, i hovedsak fildeling på internett, fra 2008 til 2009.

Kilder i Synovate bekrefter tallene overfor Ballade og sier at det vesentlige i rapporten for 2009 er funnene som viser at piratkopieringen går ned og at det digitale kjøpet av musikk øker betraktelig.

- Om piratkopieringen går ned fra 1 milliard kopierte musikkfiler til 700 millioner kopierte musikkfiler så vil ikke det automatisk gjøre tapet noe mindre, sier IFPI-direktør Marte Thorsby til Ballade.

IFPI går ut fra at 1 milliard ulovlig kopier gir platebransjen et årlig tap 250-300 millioner kroner i året. Inspirert av GAO-rapporten har Ballade vært ute etter å få vite hvilken faktor IFPI bruker for å regne seg fram til platebransjens tap.

I april 2009 sa Thorsby til Ballade at ”norske fildelere utveksler 1 milliard ulovlige filer i året, hovedsakelig i mp3-format, og at verdien av disse utgjør åtte milliarder kroner, hvis man bruker iTunes-priser. Tapet er naturligvis ikke så stort for musikkbransjen for alle disse låtene ville ellers ikke vært solgt. Vi har forsiktig estimert tapet til 250 millioner”.

I en mail til Ballade 16. april i år skriver Thorsby: ”Forsiktig estimat fra vår side, basert på 1 mrd ulovlig kopierte musikkfiler, og basert på estimat av hvor mange av disse som ellers ville vært kjøpt for å finne faktisk tap, anslås tapet til ca 250. mill. Men er trolig langt høyere."

Denne uken sier Thorsby at onsdagens Ballade-artikkel trekker helt feil konklusjoner og avviser at IFPI går ut fra at 1 av 32 ulovlige kopier erstatter et legalt salg. (250 millioner er 1/32-del av åtte milliarder).

- 1/32-del er naturligvis overhodet ikke relevant, sier Thorsby til Ballade.

Thorsby gir ingen videre opplysninger som forteller om hvilket eller hvilke tall som ligger i IFPIs regnestykke når IFPI beregner tapene.

- Norwacoundersøkelsen er benyttet til å estimere hvor store verdier det piratkopieres for, mens tapet er vurdert ut fra særlig nedgang i salg over en lengre periode, sett i sammenheng med det vi vet om omfang av piratkopiering, sa Thorsby til Ballade torsdag.

- Vi taper mer og mer for hvert år, fordi samlet nedgang fortsetter. Sist år var nedgangen i salget på ca 4 %, men dette kommer jo på toppen av alle tidligere års nedganger i salget, sa Thorsby til Ballade 16. april.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

2 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
2009 TALLET?
Skrevet 30.04.2010 13:16 av Ole

Hmm ... stiller meg sterkt tvilende til at 2009 tallet er likehøyt som 2008, jeg ville i det minste tippe at 2010 tallene burde være mindre enn 1/10 del av 2008 tallene mye p.g.a en liten ny applikasjon kalt Spotify. Noe musikk som ikke ligger på Spotify er det derimot mer sannsynlig at blir fildelt.

Personlig observasjon tilsier at de som for seg Spotify, slutter med ulovlig fildeling av musikk. Behovet er ganske enkelt ikke lenger tilstede. Så for vi se da, hva er verst ulovlig-fildeling eller Spotify?

Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL OLE
Skrevet 30.04.2010 18:54 av Kjell Magne Robak

Det som virkelig vil bli spennende å se, er hvor mange som vil gå tilbake til ulovlig fildeling den dagen Spotify fjerner gratisløsningen sin. Basert på lønnsomheten for Spotify til nå, vil de bli tvunget til det om ikke altfor lenge. Så gjenstår det å se om mennesker som kaller seg selv musikkelskere er villig til å betale 100 kr i måneden for ubegrensa tilgang til enorme mengder musikk...

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no