UDs reise- og prosjektstøtte. Frist 1. juni

Støtteordningene omfatter alle sjangere. Søknadsfrist er 1. juni. Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli offentliggjort allerede 16. juni via sms og epost til søkerne og via MICs nettsider. For femte året på rad har UD økt den økonomiske rammen - fra 2.4 mill i 2009 til 2.8 mill for 2010.

Reisestøtte til konserter i utlandet
UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen.


Tilskudd til kultursamarbeid med land i sør
Støtten til kultursamarbeid med land i sør skal stimulere til utvikling og gjennomføring av musikkprosjekter som skaper samarbeid mellom komponister, musikere og musikkbransjefolk i Norge og i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i 2010 en økonomisk ramme på kr 650 000. Det kan gis midler til reise, opphold og andre prosjektkostnader. Kultursamarbeidet skal bidra til langsiktig styrking av musikklivet i samarbeidslandene. Prosjektene som støttes skal fremme kompetansebygging og institusjonsutvikling. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innenfor de generelle rammene for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene er avrenset til bestemte land, og at de direkte eller indirekte skal bidra til å fremme fred, utvikling, velferd og likestilling i utviklingsland. Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør kan søkes for inntil tre år.

Søknadene behandles av MICs fagutvalg. Fagutvalget har neste møte 15. juni 2010. Resultatene blir publisert på stikk.no og ved utsending av pressemeldinger. Søkerne mottar melding direkte via sms og epost og svar vil bli sendt ut umiddelbart etter at søknadsbehandlingen har funnet sted. Under reisestøtte til profesjonell musikeres konserter i utlandet kan det søkes om konserter/turneer i perioden 2010/2011. Prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet.

Mer informasjon om støtteordningene, elektronisk søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du på www.stikk.no.

Øvrige søknadsfrister i 2010 er 1. september (for prosjekter som starter etter 15. september) og 1. desember (for prosjekter som starter etter 15. desember).

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no