Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Kulturdepartementet: Norwaco-rapporten ikke viktig

Flere av medlemmene i den regjeringsoppnevnte referansegruppen om ulovlig fildeling stiller seg kritisk til at tallene i Norwaco-rapporten, som blant annet viser kraftig fall i ulovlig fildeling i 2009, ikke blir tilgjengeliggjort før gruppens arbeid er ferdig. Statssekretær Roger Solheim er ikke enig.

Ballade har i det siste omtalt 2009-tall fra rapporten som Synovate utarbeider på årlig basis for den medlemsbaserte opphavsrettsorganisasjonen Norwaco. Tallene som Ballade har fått ut viser et fall på 30 prosent i ulovlig kopiering av musikk fra 2008 til 2009. I hovedsak dreier dette seg om ulovlig fildeling på Internett.

Norwaco mottar nær 40 millioner kroner i året fra Kulturdepartementet som kompensasjon for kopiering av åndsverk til privat bruk, og fordeler disse på 34 medlemsorganisasjoner. Norwaco-rapporten viser forholdet mellom hvilke verkstyper som kopieres, eksempelvis musikk, film eller lydbøker, samt hvilket land produksjonene er fra, slik at Norwaco kan fordele kompensasjonen riktigst mulig.

Tallene i rapporten er foreløpig bare tilgjengelig for Norwacos medlemmer og det er ennå ikke klart når Norwaco vil publisere dette på sine hjemmesider slik organisasjonen ifjor publiserte rapporten for 2008.

- Det skal være et medlemsmøte 31. mai og rapporten vil bli lagt ut på nettsiden en gang i løpet av juni, sier Cathrine Nagell som er direktør i Norwaco.

Både platebransjens interesseorganisasjon IFPI og opphavsrettsorganisasjon TONO kjenner til Norwaco-tallene og har kommentert disse på Ballade. IFPI har tidligere basert sine estimater om verdien av den ulovlige fildelingen, og bransjens tap som følge av dette, på tall fra Norwacos undersøkelser.

IFPI og TONO er også representert i den regjeringsoppnevnte referansegruppen om ulovlig fildeling. Etter det Ballade forstår ut fra Kulturdepartementets referater fra tidligere møter, og etter intervjuer med medlemmer i referansegruppen, er ikke tallene som viser nedgang i den ulovlige fildelingen referert for gruppen. Regjeringens referansegruppe skal ha sitt siste oppsummerende møte 3. juni.

På Ballades spørsmål om ikke disse tallene burde bli offentliggjort slik at de blant annet kunne diskuteres i regjeringens referansegruppe, svarer Norwaco-direktøren at den først må klareres av medlemmene.

- Rapporten er i utgangspunktet et internt fordelingsdokument for Norwaco og vi ønsker å presentere rapporten for våre egne medlemmer før den offentliggjøres. Å finne ut andel av ulovlig fildeling er ikke et primært formål ved rapporten, sier Nagell.

Slik Ballade oppfatter det, basert på medieomtale, har rapporten blitt offentliggjort tidligere på året foregående år. Hvorfor venter man til juni med offentliggjøring i år?

- Jeg kan ikke svare på detaljer rundt det, sier Nagell.

Flere av medlemmene referansegruppen Ballade har snakket med mener at Norwaco-tallene kan gi fersk kunnskap om ulovlig fildeling og at disse i høy grad er relevant for gruppens arbeid.

Torgeir Waterhouse sitter i referansegruppen for IKT Norge, IT-næringens bransjeforening. Waterhouse mener at Norwaco-tallene kan vise en utvikling som er sentral for referansegruppen.

- Dette er informasjon som burde vært lagt fram. Det er opplagt at de som sitter på tallene burde gjøre disse tilgjengelig for referansegruppen, og jeg synes det er underlig at det ikke er gjort, sier Waterhouse.

Siri Kalager, regulatorisk direktør i Telenor og medlem i referansegruppen, mener hele gruppen vil være interessert i informasjon som kan vise at den ulovlige fildelingen faller og bruken av lovlige tjenester øker.

- Alt av tilgjengelig informasjon burde legges fram for gruppen, sier Kalager til Ballade.

Per Platou er oppnevnt som uavhengig medlem i referansegruppen og skulle gjerne hatt tilgang på tallmaterialet fra Norwaco.

- Prinsippene vi skal diskutere er uavhengig av om piratkopiering går opp eller ned, men når det foreligger en offentlig samtalegruppe er det synd at vi ikke får tilgang til disse tallene. Jeg håper Kulturdepartementet får se dem, sier Platou.

- Norwaco er finansiert av offentlige midler, og at vi skulle hatt tallene er hevet over tvil.

Statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet leder referansegruppen om ulovlig fildeling, og deler ikke den oppfatningen.

- Selv om denne rapporten skulle vise at den ulovlige bruken har gått ned er ikke det avgjørende for vårt arbeid. Hva denne rapporten måtte si er ikke så viktig. Alle i referansegruppen er enige om at ulovlig fildeling er et problem som må håndteres bedre i fremtiden, sier Solheim til Ballade.

Solheim kommenterer ikke at rapporten først blir offentlig etter at gruppen er ferdig med sitt arbeid.

- Regelverket må håndheves på en bedre måte enn i dag. Det som er avgjørende for referansegruppen er helheten av ulike typer tiltak, både av gulrot og pisk, for å ta hånd om problematikken på en god måte, og hvordan bransjen kan skape nye forretningsmodeller, sier Solheim.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no