Transpositon 2010 - Kim Xuan Hieu og Thomas Rimul tar imot applaus etter en konsert med Vestre Aker Musikkorps i Sagene Festivitetshus 12.05.2010
Foto: Knut Utler

Dirigenter fra Vietnam til Norge

I løpet av et tre ukers opphold i Horten, Oslo og Bergen skal to vietnamesiske dirigenthospitanter, Kim Xuan Hieu og Do Kien Cuong øves i russiske direksjonsprinsipper, prøvedirigere norske ensembler og innstudere hvert sitt konsertprogram under veiledning av de norske dirigentene Thomas Rimul og Trond Korsgård.

Hospitantordningen er et av mange delprosjekter i det norsk-vietnamesiske musikksamarbeidet Transposition. Prosjektet ble initiert i 2006 av daværende direktør for Ultima, Geir Johnson, og mottar støtte fra Utenriksdepartementet. MIC har vært med som norsk partnerinstitusjon fra begynnelsen av, og overtok prosjektadministrasjonen fra 2010. Prosjektets hovedfokus er å styrke de to ledende symfoniorkestrene og konservatoriene i Hanoi og Ho Chi Minh City musikkfaglig gjennom blant annet workshops og konsertmedvirkning fra norske dirigenter, musikere og pedagoger i Vietnam og hospitantordninger for vietnamesiske musikere i Norge. Prosjektet bidrar også inn til opprusting av musikkbibliotekene og oppgradering av instrumentparken.

"Bakgrunnen for dirigenthospitantordningen er at dirigentproblemet i Vietnam har vært nevnt fra de første besøkene vi gjorde i orkestrene”, forteller prosjektleder Geir Johnson. ”Orkestrene i begge byer understreket at de ikke hadde gode nok dirigenter av vietnamesisk bakgrunn, fordi de ikke hadde noen dirigentutdannelse som siktet inn på orkestrene, og generelt fordi institusjonene ikke har råd til å hente gode gjestedirigenter. I Transposition har vi derfor hatt med gode dirigenter som har arbeidet med orkestrene. Det har vært både franske, danske, amerikanske og norske dirigenter. Den første var Halldis Rønning, som også ble den første kvinnelige dirigenten for et av orkestrene i Vietnam, noe som ble slått stort opp i media. Men det er først og fremst nødvendig å sørge for at det utdannes kvalifiserte vietnamesiske dirigenter. Vårt utgangspunkt har derfor vært å se i orkestrene, blant deres egne musikere, for å se om det finnes talenter der som kan støttes og videreutvikles til dirigentrollen.”

For 2010 har Transposition funnet fram til to stipendiater, en fra Hanoi og en fra HCMC, som får tilnærmet like utfordringer, idet de får et tre ukers opphold i Norge, hos Forsvarets Musikk i Horten og BIT20 Ensemble i Bergen, med dirigentundervisning og deltakelse på prøver og konserter. Når de kommer hjem vil begge få anledning til å gjøre konserter i hvert sitt orkester. Tanken er å følge opp disse to med to nye stipendiater neste år. Både Trond Korsgård og Thomas Rimul har vært engasjert som gjestedirigenter i HCMC og Hanoi og deler nå på oppgaven som veiledere for de to dirigenthospitantene. Vestre Aker Musikkorps har stilt opp som øvingsorkester, og videoopptak fra øvelsene har ifølge Thomas Rimul fungert som et nyttig utgangspunkt for analyser av prøveteknikk og slagteknikk.

Thomas Rimul and Do Kien Cuong

Thomas Rimul og Do Kien Cuong studerer partiturer. (Foto: Knut Utler)

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Transpositon 2010 - Kim Xuan Hieu og Thomas Rimul tar imot applaus etter en konsert med Vestre Aker Musikkorps i Sagene Festivitetshus 12.05.2010

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no