Foto: Wenche Nybo/KKD

Høring om fildeling

Regjeringen leter ikke etter en middelvei mellom ulovlig fildeling og opphavsretten. Målet med en justert åndsverklov er å beskytte kunstnernes rettigheter, men Anniken Huitfeldt kommer ikke til å sette europarekord i strenge straffer.

Etter seks møter i den såkalte referansegruppen om ulovlig fildeling arrangerer kulturminsteren i dag høringsmøte med deltakere fra alle musikklivets avkroker.

Selv rakk hun bare så vidt å åpne møtet før hun overlot resten av dagen til statssekretær Roger Solheim. Hennes korte åpningstale bekreftet raskt at revisjonen av åndsverkloven, som høringsmøtet er en del av, ikke tar sikte på å finne «en gyllen middelvei mellom ulovlig fildeling og rettighetshavernes interesser».

Ulovlig fildeling forblir med andre ord ulovlig. Hovedinnretningen på departementets oppgradering av loven er, med Huitfeldts egne ord, «å beskytte kunstnernes rettigheter».

Samtidig gjentok hun sin motstand mot å begrense internettilgangen for ulovlige fildelere med tekniske tiltak som å sette ned farten eller kutte forbindelsen.

Et hvert hellig mål rettferdiggjør ikke et hvert hellig middel, som hun formulerte det.

Hun tok dessuten avstand fra påstander om at det ikke nytter å begrense fildelingen som pågår på internett. Huitfeldt er ovebevist om at endringer i regelverket også kan endre praksis.

Referansegruppens diskusjoner har i hovedsak handlet om håndheving av opphavsmannens rettigheter. Statssekretær Roger Solheim understreket at det ikke har vært noe mål at gruppen skal bli enig om tiltak. Til tross for uenighet på viktige punkter har ingen krevd innføring av såkalte tekniske tiltak, det vil si den nevnte begrensningen av internettilgangen for fildelerne.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no