Høring om fildeling 2: Rett til å registrere fildelere?

Regjeringen vurderer lovhjemmel som gir rett til å registrere ip-adresser på mistanke om ulovlig fildeling.

Forutsetningen for at musikkbransjen skal kunne fortsette jakten på enkelt-fildelerne er en lovendring som gir rett til å lagre ip-adresser (en kode som pc-en får tildelt når den er på nettet).

I den anledning stilte Kulturdepartementet 3 spørsmål under dagens høringsmøte om tiltak mot ulovlig fildeling.


1) Bør det innføres en egen lovhjemmel i åndsverkloven som gir den som krenkes ved opphavsrettbrudd anledning til å registere og behandle ip-adressene knyttet til overtredelser?

2) Bør det innføres en egen bestemmelse i åndsverkloven som gir domstolen hjemmel til, på begjæring fra rettighetshaver, å avgjøre at tjensteleverandørene (ISP-ene) skal utlevere til rettighetshavere informasjon om abonnementet som var knyttet til IP-adresser som er lagt fram for retten og beviselig er knyttet til ulovlig fildeling?

3) Bør rettighetshaverne som får utlevert abonnementsdata, og velger i første omgang å sende et informasjons- eller varselbrev, kunne lagre kopi av brevet for å sjekke dette mot senere opphavrettkrenkelser? Hva bør i så fall være fristen for slik lagring?

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no