Høring om fildeling 3

Oppdateringen av åndsverkloven kan åpne for etableringen av et tilsyn for opphavsrettssaker.

I arbeidet med å etablere et regelverk for håndheving av åndsverkloven på Internett vurderer kulturdepartementet et eget organ som vurderer påståtte krenkelser. Tanken er at rettighetshavere kan komme til tilsynet med dokumentasjon av krenkelsene. Dersom tilsynet finner krenkelsene som bevist kan et slikt tilsyn, under mandagens høring om fildeling kalt medietilsynet, blant annet gi internettselskapet (isp-en) forskjellige pålegg for håndtering av opphavsrettskrenkelser.

Varselbrev til enkeltabonnenter eller sperring av nettsider eller tjenester kan bli aktuelle tiltak.

Departementet stiller tre spørsmål om et slikt tilsyn:

Bør tilsynet få kompetanse til å håndtere opphavsrettskrenkelser?

Bør et slikt organ få lovhjemmel til å innhente abonnementsdata for utsendelse av varsel- og informasjonsbrev?

Bør tilsynet få lovhjemmel til å pålegge isp-er å blokkere tilgangen til sider som åpenbart har ulovlig innhold av et visst omfang?

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

2 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
PIRAT-TILSYN OG RARE SPØRSMÅL
Skrevet 15.06.2010 22:36 av Rød

Det er godt å se at vi endelig er på vei mot noe som likner en beskyttelse av kunstneres og kulturarbeideres rettigheter. Sommelet har ikke vært en kulturnasjon verdig, vi er svært sent ute sammenliknet med resten av verden. Det som er litt merkelig er at departementet finner å måtte stille de tre refererte spørsmålene:

"Bør tilsynet få kompetanse til å håndtere opphavsrettskrenkelser?"

Svar: Hva? Her tror jeg ikke mine egne øyne. Er begrepet "kompetanse til" et feilsitat, Øgrim? Skal det være "myndighet til"? Eller mener departementet faktisk at det kan være aktuelt å oppnevne et utvalg uten nødvendig kompetanse? Hvis det faktisk er "myndighet til" som er det riktige (og det må det jo være!), er svaret fremdeles: Selvsagt. Det er ingen vits i å oppnevne et impotent tilsyn - uten myndighet.

Spørsmål 2: "Bør et slikt organ få lovhjemmel til å innhente abonnementsdata for utsendelse av varsel- og informasjonsbrev?"

Svar: Ja, så lenge man etter helt normal juridisk praksis sørger for at det bare er lovbryterne som "rammes" og får slike varsels- og informasjonsbrev. Det er jo en svært mild reaksjon, og det har vært vanlig å gjøre helt fra nettets barndom, for eksempel ved denial-of-service-attacks og annen ulovlig virksomhet. Men selvsagt må personvernet til de som IKKE piratkopierer ivaretas.

"Bør tilsynet få lovhjemmel til å pålegge isp-er å blokkere tilgangen til sider som åpenbart har ulovlig innhold av et visst omfang?"

Svar: Er det mulig å svare "nei" på dette spørsmålet, og fremdeles påstå at man er opptatt av kulturens kår? Ville man i det hele tatt komme unna med å stille dette spørsmålet, hvis det dreide seg om andre ulovligheter enn å frata kulturprodusentene inntekts- og produksjonsmuligheter?

Det siste spørsmålet gjør meg litt nervøs, fordi det er så åpenbart at det er unødvendig å stille det. Så hvorfor blir det da stilt? Er Norge virkelig et så "kulturskeptisk" land?

Svar på kommentar

 
 
SPRÅKLIG KOMPETANSE
Skrevet 16.06.2010 15:18 av Gul

Det rettslige begrepet kompetanse betyr tilnærmet det samme som myndighet...

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no