NOPA: Puss opp kunstnerpolitikken!

I et innlegg i Aftenposten i dag ber NOPA om bred gjennomgang av regler for pensjon, fødselspenger, sykelønn og skatt.

Styreleder Ragnar Bjerkreim i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, skriver i dagens utgave av Aftenposten at fremtidig rekruttering til kunsteryrket krever en revurdering av dagens regler for pensjon, fødselspenger, sykelønn, skatt og moms. Det han kaller "en ny kunstnarpolitikk" må dessuten omfatte en ny internettpolitikk med klarere brodd mot piratkopiering.

"Ein moderne kulturpolikk må setja sterkare fokus på aspekt som verdiskaping, eksport, betre sosiale rettar, og endra skatt og avgifter. Vi krev ikkje nødvendigvis meir direkte overføringar til kunstnarane, men ulike tiltak og ein ny internettpolitikk", skriver Bjerkreim i artikkelen.

Han innrømmer også at kunsterorganisasjonene ikke alltid "har vore dyktige nok med innspel om kunstnarpolitikken", men viser også til manglende interesse fra myndighetene som årsak til at kunstnerne henger etter økonomisk.

"Åndsverksarbeidarar vert sjeldan lytta til av styresmaktene, noko som har vist seg i ordskiftet om fildeling og anna kulturpolitikk. Samfunnet treng kunstnarar på høgt nivå som livsnerver i kultur og samfunnsliv. Kunstnarar er ei viktig immateriell stemme i eit samfunn som i aukande grad vert innretta etter materielle verdiar", skriver Bjerkreim i innlegget, som kan leses i sin helhet på Aftenposten.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no