Statens billettpriser

Operaen får 1609 kroner i statsstøtte per billett, mens Rikskonsertene får 123 kroner.

Denne saken ble først publisert med en feil: Operaens støtte per billett var da regnet ut basert på tallene fra turneer, ikke besøkende i Bjørvika. Vi beklager dette. Red. anm.


Kulturdepartementet har bestilt flere rapporter om de økonomiske resultatene rundt de forskjellige støtteordningene. De statsstøttede institusjonene leverer hvert år rapporter om besøkstall og antall konserter. Disse tallene, sammen med utregninger Ballade har gjort, viser hvor mye hver billett koster staten.


Rikskonsertene lavest
Rikskonsertene har levert inn en oversikt over kost per publikummer for de av sine produksjoner som turnerer og gjennomfører offentlige konserter.

Kostprisen per publikummer på de Rikskonsertenes offentlige konserter er på cirka 450 kroner, der opp mot 70 prosent går til å dekke utgifter til reise og opphold. Prisen varierer fra produksjon til produksjon. Totalbudsjettet for de offentlige konsertene i Rikskonsertene er for 2011 på cirka 10 millioner kroner. Budsjettet ble kuttet med 3 millioner kroner i fjor, penger som allerede er overført til arrangørstøtteordningen.

Totalt sett, inkludert skolekonserter, har Rikskonsertene en kostpris per ”billett” på 123 kroner.


Operaen og Blåseensemblet dyrest
Lager man et tilsvarende regnestykke for andre institusjoner, viser det at en i Norge har en stor vilje til å støtte musikkopplevelser.

Offentlig støtte per solgte billett for de forskjellige symfoniorkestrene ligger i overkant av 1000 kr. Gjennomfører man det samme regnestykket for Det Norske Blåseensemblet og Den norske opera og ballett, er hver billett sponset med henholdsvis 1618 og 1609 kroner (Utregningen er basert på tall innrapportert til Kulturdepartementet i forbindelse med budsjetter for 2011).


Les også: Operaen runder en halv milliardInstitusjonOffentlig støtte totalt for 2010Konserter/ arrangementAntall publikumOffentlig støtte per konsertOffentlig støtte per ”billett”
Rikskonsertene (både offentlige konserter og skolekonserter)159 mill10 0111 289 82415 882 kr123 kr
Den Norske Opera og Ballett440 mill367273 4181 198 910 kr1609 kr
Oslo-Filharmonien118 mill185110 477637 837 kr1068 kr
Bergen Filharmoniske orkester103 mill10087 2361 040 404 kr1180 kr
Trondheim Symfoniorkester92 mill (stat og region)9963 246929 292 kr1454 kr
Det Norske Blåseensemble27 mill (stat og region)6516 687
415 384 kr
1618 kr


Arrangørstøtteordningen
Også Kulturrådet har laget en oversikt over hvor mange konserter de ulike støtteordningene deres genererer og hvor mange publikummere som nås.

De har i sitt materiale ikke oversikt over hvor mange konserter som faktisk har blitt arrangert, kun hvor mange konserter som var planlagt da prosjektene søkte om støtte. Det har heller ikke vært et krav at arrangører skal innrapportere publikumstall etter at prosjektene er avsluttet. Det hefter derfor det en viss usikkerhet ved anslaget Kulturrådet kommer med.

De ulike støtteordningene for arrangører og musikere fordelte totalt 57,3 millioner kroner i støtte innen de ulike sjangrene i fjor. Kulturrådet anslår at totalt 1,35 millioner publikummere har vært til stede på de støttede konsertene. Det gir en støtte per billett på cirka 40 kroner fra de aktuelle ordningene, men disse konsertene har ofte også støtte fra andre offentlige kilder.
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

1 lokal kommentar til denne artikkelen

 

 
 
ARTIG MED STATISTIKK
Skrevet 31.03.2011 17:46 av Kari Grete Jacobsen

Pris per billett er nå én ting men disse billettene gjelder jo vidt forskjellige produksjoner. Det er vel et par musikere og dansere mer på forestillinger i Operaen enn det er på skolekonsert? Å dele offentlig støtte på antall solgte billetter sier vel ikke så mye om aktiviteten. Eller kvaliteten, for den del.
Ta det samme regnestykket på støtte og subsidier til norske dør-produsenter og del det på antall solgte dører. Så får du vite hva inngangsdøra di egentlig kostet. Og hvorfor skulle du trenge å vite det?
Nei, ta pengene fra norske dør-produsenter og gi musikk til folket!

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no