Martin Horntveth og resten av Jaga Jazzist har fått 20 000 kroner fra UDs reisestøtte til en turné i USA og Canada i juni og juli.
Foto: Bjørn Tore Moen

Utenlandssatsningen evalueres

Telemarksforsking har fått oppdrag fra UD, parallelt med lignende utredning i Kulturdepartementet.

Telemarksforsking har fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å utrede de delegerte støtteordningene på kulturfeltet, og departementets støtte til Music Export Norway (MEN). Evalueringen skal leveres til UD i løpet av høsten.


Kontinuerlig utfordring
Forsker Ole Marius Hylland forklarer:

- UD har delegert sin reisestøtte til syv organisasjoner, for eksempel har MIC Norsk Musikkinformasjon ansvaret for støtten til musikere. Vi skal snakke med alle disse organisasjonene for å høre mer om hvordan de forvalter midlene, om de er fornøyd med dialogen med UD og om man kan måle effekter av UDs støtte. Vi skal også snakke med ambassader, med de som mottar støtte og med andre bransjefolk. I tillegg blir en evaluering av støtten til MEN en egen del av undersøkelsen.

- Det kan være vanskelig å si akkurat hvilke møter som fører til at artister får fotfeste i utlandet - hvordan måler man effektiviteten av denne typen støtte?

- Det er en kontinuerlig utfordring både for de som jobber med dette og for oss som skal evaluere det. Vi snakker her om overveiende kvalitative effekter, der man må basere seg på kvalitative vurderinger fra et så bredt spekter av aktører som mulig.


Les også: Hva betyr "stor i utlandet"?


I en spørreundersøkelse som er sendt ut til bransjeaktører spør Telemarksforskning blant annet om hvordan folk opplever det som i en sak her på Ballade ble kalt "den norske forbannelsen", det vil si at utenlandske bookingagenter bruker norske støtteordninger som et argument for å betale artistene mindre.


To departement, to vurderinger
Et mulig samarbeid mellom MIC og MEN er under utredning fra Kulturdepartementet. Kulturminister Huitfeldt har i informasjonsmøter med representanter fra musikkorganisasjoner allerede forklart at hun vil flytte fire milllioner fra Kulturdepartementets utenlandssatsning fra Kulturrådet og inn i et samkjørt MIC og MEN.

- Er dette en del av prosjektet deres, Hylland?

- Vi er kjent med at en slik sammenslåing skal utredes, men det er ikke noe vi har blitt bedt om å se på i denne undersøkelsen.

Kulturdepartementets Hanne Gjørtz sier til Ballade at Telemarksforskings oppdrag er gitt av UD på selvstendig grunnlag, og at gjennomgangen ikke har noe å gjøre med Kulturdepartementets pågående vurdering av samarbeidsområder for MIC og MEN.


Noe å diskutere
Inger Dirdal i MEN sier til Ballade at de ser frem til å få resulatet av undersøkelsen.

- Det er alltid positivt med en ekstern evaluering av arbeidet en gjør.

Martin Revheim, direktør i MIC, mener det er spesielt positivt at Telemarksforsking skal evaluere støtten på tvers av flere kunstuttrykk.

- Undersøkelsen kan danne en mal for hvordan vi felles kan måle resultater av støtten, og hvordan vi kan sammenligne resultater. Funnene vil helt sikkert bli diskutert, men da har vi alle fall noe å diskutere ut fra.

MIC er eier og utgiver av Ballade, red anm.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Martin Horntveth og resten av Jaga Jazzist har fått 20 000 kroner fra UDs reisestøtte til en turné i USA og Canada i juni og juli.

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no