Jørn Dalchow, styreleder i Music Export Norway, innrømmer at det begynner å bli knapt med tid for MIC og MEN om de skal bli enige om den nye turnéstøtten innen fristen.

Langt unna løsning

MIC og MEN skal innen 1. desember bli enige om hvem som skal ha ansvaret med å fordele nye turnémidler. Én måned før fristen har samtalene knapt begynt.

Fra 2012 skal det opprettes en ny tilskuddsordning for utenlandsturneer. Kulturdepartementet vil overføre fire millioner kroner fra Norsk Kulturråd til MIC/MEN, men hvem av disse som skal ha hovedansvaret for å fordele midlene i den nye ordningen er fortsatt uklart.

De to organisasjonene har fått frist til 1. desember med å levere et felles notat om dette til Kulturdepartementet, men én måned før bekrefter begge styrelederne at man knapt er kommet i gang med prosessen.


Mange brikker
- Vi har bare såvidt begynt å se på det. Det er nå vi skal meisle det ut, sier Jørn Dalchow, styreleder i MEN. Han innrømmer at de begynner å få litt dårlig tid.

- Det er mange brikker som skal på plass, og det er fortsatt et stykke tid før vi er der. Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Det er ikke sikkert at det ville gavne prosessen, sier Svein Skarheim, styreleder i MIC.


Debattinnlegg om MIC og MEN: - Rydd opp i musikkeksporten!


Utfordringer
Det er ingen hemmelighet at ledelsen i de to bransjeorganisasjonene er uenig på en del vesentlige punkter som gjelder deres framtidige rollefordeling.

Jørn Dalchow tror likevel ikke dette vil skape særlige problemer med hensyn til den nye tilskuddsordningen og organiseringen av denne.

- Det ligger jo en del føringer fra departementet som vi må forholde oss til, slik som hvor pengene kommer fra, og at de skal brukes til internasjonal turnering. Den største utfordringen blir å finne felles punkter å jobbe sammen på, og ikke minst å bli flinkere til å kommunisere ut til norsk musikkliv hva vi faktisk gjør. For det eksisterer nok noen feilaktige forestillinger "der ute" om MICs og MENs respektive roller.

- Hva som blir den største utfordringen i denne prosessen er for tidlig å si, men det påhviler oss en forpliktelse overfor bransjen å foreslå en effektiv og ambisiøs ordning før fristen 1. desember, sier Skarheim.

Hvis partene ikke klarer å bli enige før fristen, kan det få negative konsekvenser for søkere av turnémidler i utlandet. Det er i dag Kulturrådet som disponerer midlene, men rådets seksjonsleder for musikk, Sjur Færøvig, ønsker ikke å kommentere situasjonen mellom MIC og MEN.


- Det er Kulturdepartementet som har satt fristen, så dette er en sak mellom departementet, MIC og MEN, sier han.

MIC er eier av redaksjonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Jørn Dalchow, styreleder i Music Export Norway, innrømmer at det begynner å bli knapt med tid for MIC og MEN om de skal bli enige om den nye turnéstøtten innen fristen.

Legg til ny kommentar

3 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
MEN I UTAKT
Skrevet 28.10.2011 11:37 av Forente Aktører

Leder i Norsk Jazzforum, Tore Flesjø sier i sitt innlegg at planene og drøftelsene hos styresmaktene med å slå sammen MEN og MIC har foregått i 5 år. Bugge Wesseltoft sier på Ståstedet at han også var med på møter med det offentlige for 2 år siden ang. det samme.

Og nå skylder Dalchow & co på at de "ikke har nok tid". Samt Inger Dirdal uttaler i sitt innlegg at hun er helt imot en sammenslåing.

Dette viser bare at ledelsen i MEN er off-course med resten av bransjen og verden forøvrig. Og er ikke bare blitt et tungrodd søknadsbyråkrati, men også egenrådige.
Og et slikt "aksjeselsap" skal lede Norges profesjonelle utøvere til internasjonal suksess!!??
Ikke rart at resultatene mangler.

Svar på kommentar

 
 
RESULTAT
Skrevet 29.10.2011 16:30 av Anders Eriksson

Hvorfor går det ikke an å holde en anstendig tone i denne debatten, Forente Aktører?

Du/Dere er en temmelig broket forsamling, og når det gjelder oppnådde resultater i norsk musikkeksport er det vel først og fremst det som skjer på scenen eller i studio som påvirker resultatet. Vi har da både plateselskaper, management, agenter, nettsteder og andre profesjonelle artistformidlere som kan og skal gjøre denne jobben.

Verken MEN, MIC eller en framtidig sammenslått organisasjon kan fungere som noe slags offentlig finansiert impressariobyrå eller bookingagent for artister som er misfornøyde med sin internasjonale posisjon.

Svar på kommentar

 
 
MEN : TINGENES TILSTAND
Skrevet 30.10.2011 14:25 av Forente Aktører

Desverre tar du mye feil i ditt innlegg, Anders.
Først og fremst er det faktaene i debatten som betyr noe her.
Og dette er heller ikke forumet for å lære bort internasjonal musikkindustri, esport og hvordan det fungerer.

Vi er enige med deg i at internasjonal lansering burde være norske plateselskapers business.
Men hvis en organisasjon som MEN mottar enorme offentlige midler så kreves innsyn og resultater.
Det skjønte også politikerne i 2011.

En "anstending" og byråkratisk tone i snart 11 år brakte faktisk ikke resultater men derimot enorme utgifter og misnøye.
Og vi tilhører ikke byråkratiet men underholdningsbransjen.

Kanskje er du fornøyd med tingenes tilstand.
Derimot har Forente Aktører tilsammen flere hundre års internasjonal erfaring og virke.
Og må tillate oss å peke på hva som er i ulage ved norsk musikkeksports hovedorgan.
Norske artister og musikere fortjener nemlig svært mye bedre enn hva som har blitt tilbydd dem pr. idag.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no