Trond Reinholdtsen
Foto: Skjermdump

Fornærmet prisvinner

Trond Reinholdtsen får TONOs nye utfordrerpris, tar det som en "utrolig fornærmelse".

TONOs "Utfordrerpris" er nyinnstiftet, og kunne i følge TONO selv "knapt ha funnet en mer opplagt vinner".

Fra pressemeldingen: "Akkurat i det vi trodde at den eksperimentelle, utagerende samtidsmusikken var forsvunnet inn i (den pluralistiske) varmen, kaster Trond Reinholdtsen seg inn i manesjen, og etablerer one-man-prosjektet Den Norske Opra, i en liten leilighet i Gamlebyen i Oslo, etter modell av Richard Wagners Festspielhaus i Bayreuth.

Fra denne basen følger han med største alvor og i et høyttravende produksjonstempo opp alle avantgardismens noter og unoter, som en slags jack-of-allopera-trades; vel dokumentert på hjemmesiden
www.dennorskeopra.no

Reinholdtsens prosjekt Den Norske Opra er både en kjærlighetserklæring til operahistorien og et institusjonskritisk og problematiserende verk. Dypt personlig, befriende lite selvhøytidelig og samtidig svært kunnskapsrikt og reflektert."


Utfordrerprisen består av kr 25 000 og et diplom.


Fornærmet
Prisvinneren selv er tilsynelatende ikke like begeistret som juryen.

– Det var en utrolig fornærmelse. Jeg føler meg veldig etablert og mener det er alle de andre som utfordrer meg. Sånn sett var dette en vekker.

Reinholdtsen fikk for øvrig også Arne Nordheims komponistpris tidligere i år. Her kan du lese talen som ble holdt i den anledning, av juryleder Asbjørn Schaatun.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Trond Reinholdtsen

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no