'Ett organ'

Kulturdepartementet vil ha forslag til "ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ" som skal ivareta oppgavene til MIC og MEN.

Kulturdepartementet har sendt brev med overskriften "Vurdering av organisering" til MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN).

I brevet gjøres det klart at det nå skal settes ned en arbeidsgruppe under ledelse av departementet, som skal gå igjennom oppgavene til MIC og MEN og foreslå en ny organisering av de to organisasjonene.

"Med utgangspunkt i dagens virksomhet i Music Export Norway AS og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon skal gruppen foreslå en ny struktur som sikrer ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ som kan ivareta og styrke arbeidsoppgaver som Music Export Norway og MIC Norsk musikkinformasjon som finansieres med midler over Kulturdepartementets budsjett, herunder oppgaver for UD", heter det i brevet.


Positivt med avklaring
- Jeg tror det er positivt at vi skal få en avklaring på oppgaver og mandat. Det har vært vanskelig for musikkbransjen å navigere i dette terrenget. Det som er viktig nå er å tenke konstruktivt og ambisiøst framover på hvordan vi kan etablere en effektiv og kompetent organisasjon som skal komme musikklivet til gode. Vi ser fram til å komme i gang med arbeidet, og vil gjerne ha gode innspill fra hele bransjen, sier MICs direktør Kristin Danielsen.


- Veldig åpent
MENs daglige leder Inger Dirdal mener det er positivt at brevet er tydelig på at ett organ skal ha ansvaret for eksportarbeidet. MEN har tidligere vært skeptiske til å samkjøre MIC og MEN, og Dirdal sier brevet fra departementet er åpent.

- Vi har sagt at det ikke er naturlig at det nåværende MIC slås sammen med det eksisterende MEN. Det er mye som er veldig åpent i dette brevet - utvalget i seg selv har ikke myndighet til å gjøre noe annet enn å komme med forslag til departementet, som så skal ta en avgjørelse på hvordan de vil kanalisere sine midler, sier Dirdal.


Forslag innen 1. mai
I tillegg til Danielsen og Dirdal skal utvalget består av "en representant fra musikkbransjen", "to representanter fra utøverne med bakgrunn fra hhv. rytmisk musikk og kunstmusikk" og "en representant for opphavsrettshaverne". Det er foreløpig ikke bestemt hvem dette blir.

Statssekretær Kjersti Stenseng har tidligere sagt til Ballade at MIC/MEN-prosessen skal være "ferdig før sommeren". I det nye brevet heter det at utvalget skal levere sitt forslag innen 1. mai 2012.


Ballade skal vurderes særskilt
MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. I brevet fra departementet heter det at gruppen skal vurdere Ballade.no "særskilt mtp. framtidig formål, organisering og finansiering og eventuelt foreslå endringer i forhold til i dag. Gruppen skal også vurdere om det er mest hensiktsmessig om andre funksjoner, f.eks noteforlagsvirksomheten blir videreført i det nye organet."

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no