Kvelertak var det bandet som fikk den største tildelingen i forrige runde med reisestøtte fra UD.
Foto: Erik Holsvik

Musikkfeltet avventer

Skryt til UDs reisestøtte i ny rapport, men musikkfeltet sitter på gjerdet.

Siden 2003 har et utvalg organisasjoner på kulturfeltet forvaltet Utenriksdepartementets (UD) midler til reisestøtte for norske kulturaktører i utlandet. UDs begrunnelse for å bruke disse midlene er å skape et godt bilde av Norge i utlandet.

På oppdrag fra UD har Telemarksforskning evaluert reisestøtteordningenen. Rapporten Katedral, paviljong og børs – En evaluering av UDs delegerte støtterordninger og av støtte til Music Export Norway (PDF) ble presentert på Litteraturhuset onsdag.


For det frie feltet
Helge Skansen (daglig leder Riksscenen), Aashild Grana (dekan, Kunsthøgskolen i Bergen), Ina Christell Johannessen (leder, Zero Visibility), Ragna Sofie Grung Moe (styreleder Jo Strømgren kompani) fikk kommentere rapporten som en del av panel sammensatt for anledningen.


Les også: Eksport eller kulturutveksling?


Både UDs reisestøtteordning, og evalueringen av den, fikk skryt under presentasjonen. Det kom fram at kunstfeltet, scenekunstfeltet og musikkfeltets mener det er et velfungerende system som forvalter UDs støtteordninger. Behovene for endringer er få, sett bort fra et ønske om en økning av pengepotten.

Både Grung Moe og Johannessen er motstandere av at institusjonene på sitt felt skal få tilgang på ordningen, og uttrykte behov for forutsigbarhet.

- Ordningen må forankres tverrdepartementalt og det må etablere en tverrpolitisk enighet om satsningen slik at man ikke er avhengig av skiftende politiske regimer, sa Grung Moe.


- Sitter på gjerdet
Skansen sa også at evalueringen kommer på et tidspunkt der musikkbransjen sitter på gjerdet i påvente av hva som skjer med samorganiseringsprosessen mellom MIC Norsk musikkinformasjon, som forvalter UDs aktuelle ordning på musikkfeltet, og Music Export Norway (MEN), som mottar over én million kroner i året fra UD.

- Men på musikksiden står jo det velfungerende litt i kontrast til Kulturdepartementets (KUD) ønske om en noe mer omfattende omorganisering av feltet. Musikklivet er nok for tiden mer opptatt av helheten i aksen UD, KUD og Norsk kulturråd, og som evalueringen berører under kapittelet om MEN, sa Skansen.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Felles retningslinjer for departementene
Kulturdepartementet har signalisert at det skal etableres en ny støtteordning for utenlandsturneer som skal forvaltes av det nye MIC/MEN-organet. Skansen stilte flere spørsmål som berører hvordan en slik ordning skal forvaltes i forhold til eksisterende ordninger, og pekte også på et behov for en strategisamordning mellom departementene.

- Skal det med utgangspunkt i en helhetlig strategi for utenrikskulturell virksomhet utarbeides felles retningslinjer for KUD og UDs ordninger som tar hensyn til både behovet for kultureksport, kulturutveksling og omdømmebygging, spurte han blant annet.


Friske midler
Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum, kommenterte fra salen at hans oppfatning er at KUD er mer instrumentelle i sin omgang med musikkfeltet enn UD, og la vekt på at et en samorganisering av MIC/MEN må være et bidrag til budsjettet.

- Den nye støtteordningen for utlandet må ikke bety at midler bare flyttes over fra Norsk kulturråd, sa Flesjø.


Les også: Rydd opp i muiskkeksporten!


Utvikling hjemme
Skansen trakk opp flere problemstillinger. Blant annet om næringsdimensjonen i kulturstøtten, og om føringen fra UD til MEN som sier at støttemottagere skal ha produksjonsbase i Norge er tilstrekkelig for å beholde delene av bransjen med eksportsuksess i landet.

- At dagens ordning er såpass velfungerende, burde i det minste være et godt utgangspunkt for videre tilpasning til kunstnernes og samfunnets behov for både globalt samkvem gjennom kunstopplevelser og en økonomisk infrastruktur som sikrer videre utvikling av kunstfeltet her hjemme, sa Skansen.

MIC Norsk musikkinformasjon forvalter UDs reisestøtte. MIC er også eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Kvelertak var det bandet som fikk den største tildelingen i forrige runde med reisestøtte fra UD.

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no