Illustrasjonsfoto

Tvungen balanse?

Kulturdepartementet har tatt initiativ til konferanse for å bedre kjønnsbalansen i musikklivet. - Jeg har ingen tro på nasjonale planer, sier Trond Okkelmo i NTO.

I Sverige og Danmark har man ambisjoner om å lage nasjonale planer for bedre kjønnsbalansen musikklivet. I Norge har Kulturdepartementet tatt initiativ til en innspillskonferanse som skal legge et grunnlag for en nasjonal strategi i Norge.

- Jeg har ingen tro på nasjonale planer. Jeg har tro på at utviklingen går sin gang. Hvem skal ha ansvar for en nasjonal plan, og hvem skal sørge for at den blir fulgt? Vi kan ikke lage dette til et stort byråkrati, sier Trond Okkelmo i Norsk teater- og orkesterforening.


Les også innlegget Musikk med hår på brystet


Ikke bare på scenen
Anne Hilde Neset er kunstnerisk leder i Ny Musikk. På innspillskonferansen skal hun fortelle om sine erfaringer om kjønnsbalanse fra England.

- Hvilke strukturer i musikklivet gjør at det er færre kvinner enn menn på scenene Norge?

- Det er ikke nødvendigvis på scenene det ikke er nok kvinner. Dette er et mye større spørsmål. Det handler om å ha kvinner på det organisatoriske planet også, de som legger agendaene i musikklivet – som orkestersjefer, dirigenter, komponister, festivalsjefer, plateselskap eiere og redaktører, sier Neset, som har en internasjonal karriere som kurator, foreleser og redaktør i The Wire.Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Utjevning over tid
Komponist Jørgen Karlstrøms inntrykk er at det er en sterkere mannsdominans i pop og rock enn i folkemusikk og klassisk musikk.

- Jeg har en følelse av at kjønnsbalansen er jevnere blant klassiske utøvere, i eksempelvis orkestrene, selv om det nok fortsatt er en overvekt av mannlige solister. For ikke snakke om den totale mannsdominansen blant dirigenter, sier Karlstrøm.

Trond Okkelmo støtter Karlstrøms observasjon.

- Det er ikke færre kvinner enn menn på scenen i klassisk musikk, men det er færre når det gjelder nye musikkformer som for eksempel rock.


Les også: Kvotering er ikke hensiktsmessig


Okkelmo tror forskjellen utjevnes over tid.

- Det var menn som startet rocken, som The Beatles og The Rolling Stones, og da tiltrekkes menn av den kunstarten. På det klassiske feltet var det også sånn, men det er ikke slik lenger. Spørsmålet er om man skal man gjøre noe ekstra i dag for å fremme kvinner, eller om man skal la utviklingen gå sin gang, sier Okkelmo.

Han mener at det er viktig å være bevisst problemstillingen.

- Bare å ha kjønnsbalanse i tankene når man skal gjøre vurderinger, gjør i seg selv at det bedrer seg, sier han.


Les også innlegget Problemet er rekrutteringen


Bevisstgjøring
Kjønnsbalanse handler også om hvilke instrumenter jentene blir oppfordret til å plukke i skolealder, mener Neset.

- En ser kjapt mønstrene som legges, sier Neset.

- Er det behov for en nasjonal plan for å bedre kjønnsbalansen i musikkfeltet i Norge?

- Det er det vi skal diskutere på innspillskonferansen. Det er viktig å forholde seg bevisst til mønstrene som har blitt dannet og se på hvordan man kan forandre dem.


Les også: To tanker samtidig


- Ingen svak minoritetsgruppe
Karlstrøm tror ikke at en jevnere fordeling av kvinner og menn vil skje av seg selv. Debatten handler ikke isolert om kjønn, men også om kunstsyn, mener han.

- Det er ikke utelukkende tekniske omkringliggende strukturer som styrer kjønnsfordelingen i kulturfeltet, men også kulturelt betingede preferanser hvor enkelte estetikkers etos i stor grad har blitt definert av menn. Å endre dette gjøres neppe ved hjelp av en departementplan alene, men det kan kanskje være et skritt på veien for å oppnå likebehandling på arenaer som bør være felles for alle.

- Hva skal til for å bedre kjønnsbalansen?

- Litt av alt. Bevisstgjøring, diskusjoner, gode rollemodeller, politisk styring. Jeg tror også det vil hjelpe om alle, menn som kvinner, kunne slutte å vurdere kvinner som en svak minoritetsgruppe som trenger egne arrangementer og kategorier for sitt kulturelle virke, utenfor det som liksom er det "egentlige" kulturlivet. Det trenger kvinner ikke. Det er halve befolkningen det er snakk om, så slutt med det, oppfordrer Karlstrøm.

Innspillskonferansen skjer 20. mars på Nasjonalbiblioteket og arrangeres av MIC, Norsk jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge. MIC er utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Illustrasjonsfoto

Legg til ny kommentar

2 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
JÄMSTÄLLDHETS ARBETE INOM MUSIKEN I NORDEN
Skrevet 14.03.2012 13:52 av Lina Nyberg

Här är lite information om det arbete som gjorts i Sverige genom det uppdrag kulturdepartementet givit Statens Musikverk. http://www.statensmusikverk.se/2012/02/28/jamstalldhetsuppdragets-forsta-ar/
Ett samarbete över gränserna skulle ju snabba på utvecklingen tror jag./LN

Svar på kommentar

 
 
TAKK!
Skrevet 15.03.2012 09:06 av Guttorm Andreasen

Flott, tusen takk, det blir spennende å lese. Velkommen til konferanse neste uke!

Konferansieren

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no