Finnene var enige om å slå sammen to musikkorganisasjoner til én. Det var antagelig også stor enighet om at Alice Cooper gjorde rett i å stille med hockeydrakt og vifte med et finsk flagg under en konsert i Helsinki i 2011.
Foto: Adrián Pérez / Flickr.com

Finsk samling

I Finland var det bred enighet om at én organisasjon var bedre enn to i arbeidet med musikkeksport- og utveksling.

Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) best kan samføres til "ett høyt kompetent og ressursmessig effektivt organ". I Finland har en lignende prosess allerede funnet sted. I oktober 2011 annonserte det finske musikkinformasjonssenteret (FIMIC) og eksportkontoret Music Export Finland (Musex) at de fusjonerte til Music Finland.

Pekka Sipilä, styreleder i Music Finland og direktør i den finske musikkforleggerforeningen, sier at det "noen ganger var vanskelig å bestemme hvem som skulle gjøre hva" da det eksisterte to organisasjoner.

- Vi kvittet oss med et problem ved å slå disse organisasjonene sammen.


Les også: Slik tenker våre naboland om eksportenEnighet
Music Finland skal være operativ i løpet av 2012. Avgjørelsen om fusjon var enstemmig blant eierorganisasjonene, som alle er med inn i styret i den nye organisasjonen.

Blant disse er blant andre IFPI Finland, Finnish Musicians Union, Finnish Music Publishers Association og opphavsrettsorganisasjonen TEOSTO.

- Det var åtte organisasjoner bak denne avgjørelsen. Alle var enige, sier Sipilä.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Nye brukergrupper
Tuomo Tähtinen, direktør i Music Finland, sier at hovedoppgaven nå er å definere strategien. Tähtinen mener at forholdene ligger til rette for å involvere hele musikkfeltet på en nyorientering.

- Vi kan snart tilby tjenester til nye brukere som ikke kunne benytte seg av tjenestene tidligere, og vi har en utrolig mengde med kunnskap i organisasjonen. Nå definerer vi tjenestene vi skal tilby, Utfordringen er at spekteret vi skal dekke er så stort.


Pengekanal
I perioden 1999 - 2004 økte markedsverdien av finsk musikkeksport fra 3,8 millioner euro til 21,7 millioner euro. I 2008 var verdien av finsk musikkeksport 23,3 millioner euro, i følge rapporter Musex utarbeidet.

Det tilsvarer 180 millioner kroner i dagens kroneverdi i Norge.

Music Finland skal kanalisere mye penger som organisasjonen ikke bruker selv, som for eksempel reisestøtteordninger, og opererer først og fremst med volum framfor et budsjett.

- Det totale volumet i 2011 for FIMIC og Musex lå et sted rundt 4,5 millioner Euro, som også inkluderer også penger fra musikkbransjen, sier Tähtinen.


Les også: - Bruk UDs eksportkompetanseKoordinerte departementer
Finansieringen fra det finske Kulturdepartementet og Næringsdepartementet er omtrent lik, opplyser Tähtinen.

- Hvor godt koordinert er departementene når det kommer til hvilken profil Music Finland skal ha?

- De er godt koordinert. De har forskjellige perspektiver sett fra sine ståsteder, men jeg tror vi har en god konsensus akkurat nå på hva vi skal levere til hvem.Les også: Eksport eller utveksling?


Kultur? Næring?
Tidligere har det vært en distinksjon mellom eksport og kulturutveksling representert av Musex og FIMIC, og dette skal holdes separat i Music Finland.

- Selv om mange av våre operasjoner vil overlappe må vi være i stand til å separere eksportaktiviteter fra andre funksjoner fordi Næringsdepartementet bare støtter eksport og forretningsaktiviteter mens Kulturdepartementet støtter både kulturell utveksling og eksport.

- Samtidig vil jeg heller kalle det promotering framfor utveksling fordi vi skal øke oppmerksomheten rundt finsk musikk og finske opphavspersoner, sier Tähtinen.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Finnene var enige om å slå sammen to musikkorganisasjoner til én. Det var antagelig også stor enighet om at Alice Cooper gjorde rett i å stille med hockeydrakt og vifte med et finsk flagg under en konsert i Helsinki i 2011.

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no