Olemic Thommesen (H)
Foto: tomas@icu.no

- Lite gjennomtenkt

Høyres Olemic Thommesen er ikke imponert av NOPAs forslag om en norsk "musikklov".

NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere, foreslår at det innføres en musikklov etter mønster av bokavtalen. Denne skal sikre fastpris og momsfritak, eller momsreduksjon, på norsk musikk.

Olemic Thommesen, som sitter i Familie- og kulturkomiteen for Høyre på Stortinget, er «i stor grad på linje» med NOPA i spørsmålet om en egen kulturmoms eller momsfritak på digital plattform. Men når det kommer til et fastprissystem på linje med bokloven, er han langt mer kritisk.

- Forslaget virker lite gjennomtenkt. Bokbransjen er såpass annerledes musikkbransjen i struktur og arbeidsform, og ikke minst historisk. Musikklivet vil nok være tjent med å tenke selvstendig ut fra egen verdikjede, og hvordan omsetningen av musikk er innarbeidet på digital plattform. Bokbransjen er ennå ikke digitalisert på samme måte, selv om dette er i ferd med å skje, sier Thommesen.


Les også: Strømming er redningen


- Bør tenke seg vel om
Musikk er også mer internasjonal enn litteratur, mener Thommesen.

- Bøker er koblet opp mot et språk, og er dermed nasjonalt definert og avgrensbart markedsmessig. Musikken fungerer på en annen måte på tvers av kulturer og nasjoner. Man bør tenke seg vel om man lovfester å prise norsk musikk i en høyere prisklasse enn internasjonale konkurrenter, uansett sjanger.

Thommesen mener forslaget har store svakheter, og har liten tro på at det er gjennomførbart.


Siste nytt fra musikkbransjen rett i innboksen: Ballades nyhetsmail


- Man kan gjerne jobbe videre med det og tenke ut måter dette skulle fungere på. Den jobben kan jeg ikke skjønne at de har gjort.

- Hva tror du konsekvensene kan bli om utviklingen fortsetter i denne retningen for norsk musikk, slik NOPA og flere andre i bransjen beskriver den?

- Hvis markedsregulering betyr at prisen skal være høyere på norsk musikk enn utenlandsk, vil man møte et betydelig forbrukerproblem. Lyttere vil bli tapt. Det bør vi ikke utsette oss for. Jeg mener at veien for musikkbransjen er å finne fram til produksjonskonsepter og omsetningskanaler som gjør at de får mer av kaka. Det forutsetter beskyttelse av opphavsretten og muligheter for sanksjoner, i tillegg til tekniske løsninger. Det er ikke sikkert at det går, men det er den eneste veien jeg kan se nå.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Olemic Thommesen (H)

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no