Foto: Lisbeth Risnes

- Avgjørende midler

Komponistforeningen sier deres andel av de kulturelle midlene fra TONO er avgjørende for driften.

Susanna Wallumrød skrev i et innlegg på Ballade i går om det hun oppfatter som udemokratiske trekk ved TONO.

Wallumrød kritiserer blant annet at det er vedtektsfestet i TONO at 2/3 av de kulturelle midlene som hentes inn fra alle medlemmene i TONO skal fordeles innad i NKF, NOPA og NMFF, til drift, medlemsfordeler og stipendmidler. Dette er midler som ikke alle TONO-medlemmer har rett til å søke på.

- Det er helt riktig at 2/3 av de kulturelle midlene går til gruppeforeningenes arbeid for å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, sier Åse Hedstrøm, styreleder i NKF og medlem av styret i TONO.

- En del av disse midlene går blant annet til drift av gruppeforeningene, kulturpolitisk arbeid, musikkformidling, internasjonalt samarbeid og kollektivt arbeid med å verne om opphavsrettigheter. En ikke ubetydelig del av ressursene omfatter dermed tiltak til beste for alle TONOs medlemmer.


Følg den norske musikkdebatten: Ballade på Facebook


Viktige kroner
Hedstrøm sier NKFs andel av de kulturelle midlene er "avgjørende for driften".

- De kulturelle midlene er avgjørende for finansieringen av Norsk Komponistforenings virksomhet. Arbeidet vi gjør for komponistene og musikklivet vil bli alvorlig skadelidende.

- Hva er konsekvensene for NKF hvis disse midlene ikke kommer fra TONO?

- I ytterste konsekvens vil dette bety en drastisk forverring av foreningens muligheter til å jobbe for alle komponisters rettigheter, sier Hedstrøm.


Stoppet forslag
Wallumrød reagerer også på at NOPA (forening for norske komponister og tekstforfattere) og NKF (Norsk komponistforening) på TONOs årsmøte fikk stoppet et forslag til en vedtektsendring. Endringen skulle sørge for at de av TONOs medlemmer som ikke er medlem av verken NOPA, NKF eller Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) også skal få reserverte plasser i TONOs styre. Per i dag er det reservert plasser til medlemmer fra disse foreningene, kalt gruppeforeningene.

- TONOs styre hadde enstemmig overfor TONOs årsmøte foreslått at begrepet "fri" i TONOs vedtekter ble erstattet med begrepet "uorganiserte". Styrets enstemmige forslag til vedtektsendring fikk ikke det nødvendige flertall på årsmøtet. Dette betyr at begrepet "fri" fortsatt gjelder, sier Hedstrøm

Det vil være opp til TONOS styre å beslutte hvorvidt man vil gjenta sitt forslag overfor det kommende årsmøtet i TONO, sier hun.

- Det er årsmøtet, bestående av TONOs samtlige andelshavere, som uansett har siste ord når det gjelder endringer i vedtektene.


Les også: Styreleder i TONO svarer på kritikken


Også noe for alle
Gruppeforeningene er også representert i styrende organer i en rekke fond, blant andre Det Norske Komponistfond, Fond for lyd og bilde, Komponistenes Vederlagsfond, Tekstforfatterfondet samt Statens stipend- og støtteordninger for kunstnere, som alle er åpne uansett medlemstilknytning, understreker Hedstrøm.

- Gruppeforeningene deler derimot i hovedsak ikke ut stipender. Den resterende 1/3 av de kulturelle midlene går til stipendmidler som alle TONOs medlemmer kan søke på, sier Hedstrøm.


Vedtok freding av fordeling
Wallumrød ser at det finnes mange forskjellige stipender som er åpne for alle, men mener at det ikke forandrer «det faktum at NOPA og NKF har stipendordninger som er forbeholdt sine medlemmer».

- Disse pengene kommer direkte fra TONO, og er trukket 10 % fra alles inntekter. På samme måte er det med de andre medlemsfordelene i disse foreningene, sier Wallumrød, som legger til at TONOs retningslinjer angående fordeling av de kulturelle midlene ble vedtatt på et tidspunkt da det ikke var noen andre enn gruppeforeningene som satt i styret.

- De vedtok også at denne fordelingen ikke kunne endres før 2013, sier hun.


Siste nytt fra Musikk-Norge rett i innboksen: Ballades nyhetsmail


Flertallet avgjør
Wallumrød mener at dagens styrestruktur er udemokratisk.

- Dagens styrestruktur er vedtatt av TONOs andelshavere, sier Hedstrøm.

- På ethvert kommende årsmøte kan endringer gjøres i vedtekter og styrestruktur. Det er rett og slett årsmøtets flertall som vil avgjøre TONOs styringsform og selskapets vedtekter..

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Mer i MICs bransjeregister


Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no