MIC til Trondheim

24. – 26. september blir deler av MIC å finne på Universitetet i Trondheim. To ganger i året reiser vi med en pall full av noter og CD-er for å møte musikkstudentene på deres hjemmebane.

Disse utstillingene begynte på Norges Musikkhøgskole i Oslo i 2006, og har vært på reise rundt i landet siden 2009.

I Norge har vi i dag over 300 komponister som skriver musikk for ulike besetninger. De skriver for kor, orkester, korps, opera, kammerbesetninger, soloutøvere med videre. Mange av dem samarbeider med våre fremste musikere og ensembler for å videreutvikle muligheter som spilleteknikk på de forskjellige instrumentene.

Slikt utviklingsarbeid er ikke av ny dato: Da Stravinsky komponerte sin Fiolinkonsert for Samuel Dushkin var forutsetningen at fiolinisten sto til disposisjon for å diskutere tekniske problemer. Da Stravinsky presenterte akkorden han ville innlede alle satsene med mente Dushkin at den ikke var mulig å frembringe på en fiolin. Men etter å ha prøvd litt, kom han til at den faktisk lå veldig godt til i hånden; han måtte bare tenke annerledes enn han var vant til.

Studentene trenger neppe å tenke veldig annerledes enn de pleier for å spille de 900 verkene som er med på denne utstillingen. Her er musikk i alle valører av det som skrives i våre dager. Noe kjenner de kanskje fra før, men utstillingen blir stadig oppdatert med helt nye verk. MIC bringer også med kataloger på alle instrumenter, der alle MICs 12 700 verk er registrert.

Karen Rygh og Karoline Røed Tønnesen blir å finne i kantinen på NTNU fra 9:00 til 18:00 mellom 24. og 26. september. Velkommen!

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no