Foto: Alejandro Decap

Frykten for kritikken

En intern beskrivelse fra Kulturdepartementet.

Eivind Tesaker, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, beskriver arbeidsforholdene på sin arbeidsplass i en kronikk i Aftenposten i dag.

Tesaker skriver blant annet om de mange beslutningsleddene før en sak havner hos statsråden, og mener det er et problem at det er viktigere å samarbeide enn å komme fram til en beslutning.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


KUD-skolen
Internrapportering blir stadig viktigere, skriver Tesaker, for å dokumentere hva som blir gjort og ikke gjort, overfor blant annet Riksrevisjonen.

Tesaker beskriver også om et omfattende opplæringsopplegg internt, KUD-skolen, der de 137 ansatte gis opp mot 40 kurs holdt av ansatte og eksterne kursledere.


Frykt
Avdelingsdirektøren skriver at frykt for kritikk gjør at stadig flere saker tar lengre tid å behandle, og at ”mange saker bare blir liggende” i Kulturdepartementet.

«Frykt for kritikk fra sjefen, fra statsråden, fra mediene, frykt for kritikk fra berørte parter, kritikk fra Riksrevisjonen, kritikk fra ESA i Brussel eller kritikk fra ulike departementer eller tilsyn som skal kontrollere offentlige virksomhet.

Frykten for kritikk gjør at man helst vil være enig med alle, før et forslag gjøres offentlig. Utvikling, vedtagelse og gjennomføring av et forslag handler ofte ikke om hvordan en endring kan bli best mulig for samfunnet, men om en endring kan gjennomføres uten for mye kritikk fra sterke grupper eller personer. Mange saker i mitt departement blir liggende ubehandlet fordi det ikke finnes ressurser til eller anses ønskelig å starte en intern og ekstern kartlegging av hvor mye kritikk saken vil kunne skape.»

- Men hvis noen savner handling, er forklaringene mange. Jeg har nevnt noen. Hvordan det går når kulturbudsjettet ikke øker like mye hvert år, vil tiden vise, avslutter Tesaker kronikken.


Følg Ballade på Twitter


Kjenner seg ikke igjen
Kristin Berge, departementsråd i Kulturdepartementet, sier til Aftenposten at hun ikke kjenner seg igjen i Tesakers beskrivelse.

- Jeg tror både medarbeiderne og de tillitsvalgte føler at de kan komme både til sine ledere og til meg dersom det er noe de vil gi innspill om. Utover å si det ønsker jeg ikke å føre en diskusjon med en ansatt i media. Både nåværende og fremtidige ansatte skal være trygge på at det er internt i departementet vi fører slike diskusjoner, sier Berge.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no