Foto: Linn Carin Dirdal

På slakk line

KOMMENTAR: Balansekunst mener det er stigmatiserende og tabloid at Ballade skriver om kvotering. Det er ikke lett å forstå, svarer Ballades redaktør.

I innlegget Langt mer enn kvotering mener arbeidsgruppen bak Balansekunstprosjektet at Ballade er tabloide, bidrar til å stigmatisere i debatten om kjønnsubalanse i norsk musikkliv, og at vi forsøker «å flytte den i bås», ved å blåse opp kvotering i saken Anbefaler knutepunktkvotering.

Da Ballade laget saken fikk Katrine Ganer Skaug, som er medlem av arbeidsgruppen bak Balansekunstprosjektet, både godkjenne egne sitater og lese gjennom et utkast, før den ble publisert.

Ganer Skaug kom selv med uttalelser om knutepunkt og kvotering til Ballades journalist, og hun hadde også anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter overfor Ballade underveis.


Les også: Langt mer enn kvotering


«Kvotering er det eneste som fungerer»
Ganer Skaug sier til Ballade at «Kvotering er det eneste vi vet fungerer. Holdningsarbeid kan fungere på lengre sikt, men det gir for lite fremdrift», og at «Det har vært en tabubelagt debatt der kvalitet settes opp mot kjønn».

Å ikke gjengi dette ville være å skyve viktige poenger arbeidsgruppen har jobbet med ut i skyggen.

Ballade har ikke anledning til å ta tak i alle de forskjellige virkemidlene som skisseres i rapporten. Som alle andre medier velger også Ballade en vinkel på sine saker når vi skal ta tak i omfattende materiale.

Arbeidsgruppen kan gjerne karakterisere kvoteringssaken som «tabloid». I betydningen et tydelig, konkret fokus, som kan tjene som inngangsport til rapporten, er «tabloid» positivt. Som skjellsord fungerer det dårlig.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Anbefalinger til Kulturdepartementet
I tillegg til å være et viktig poeng fra Ballades intervjuobjekt i denne saken, er kvotering - på flere nivåer i musikklivet, fra kulturskolen til styrerommene i knutepunktfestivalene - etter min vurdering Balansekunstprosjektets mest konkrete og vidtrekkende anbefaling overfor Kulturdepartementet (KUD), og det som vil angå flest.

KUD anbefales å endre vedtektene i NRK for å styrke kvinneandelen i norsk musikk. Arbeidsgruppen mener også at KUD skal pålegge knutepunktfestivalene instruks om at «arrangøren skal være bevisst på kjønnsfordelingen ved gjennomføring av arrangementet». Arbeidsgruppen mener dermed at KUD skal gå lenger i å instruere knutepunktfestivalene enn KUD er villig til å gjøre i dag.

Kjønnskvotering og -diskriminering i musikklivet, spesielt i forhold til Øyafestivalen, og hvor langt KUD skal gå i å instruere støttemottagere, er ofte debatterte problemstillinger på Ballade og i andre medier. Ballade vil fortsette å være en arena for saklig uenighet og debatt på disse områdene.

I dette tilfellet velger arbeidsgruppen å kalle det stigmatisering og båssetting, en retorikk som antyder at Ballade eksplisitt skulle forlangt kvinner tilbake til kjøkkenbenken, eller presset homoseksuelle tilbake i skapet.


Følg Ballade på Twitter


Substansiell dekning
Arbeidsgruppen bak Balansekunstprosjektet uttrykker også skuffelse over at Ballade ikke dekker prosjektet deres på en tilfredsstillende og nyansert måte. I forbindelse med seminaret, som var utgangspunkt for rapporten, publiserte Ballade syv substansielle og nyanserende saker om problemstillinger prosjektet tok opp. Disse er linket til ved siden av saken.

Ballade etterspurte rapporten for å følge den opp med flere saker, men fikk ikke tilgang til den før Aftenposten hadde presentert den.

Joacim Lund i Aftenposten skriver at arbeidsgruppen har «baller til å vifte med den røde kluten – kvotering». At arbeidsgruppen er misfornøyd med at Ballade skriver om kvotering i ettertid er vanskelig å forstå.

Om arbeidsgruppen publiserer rapporten, som har vært vanlig praksis når organisasjonene i musikklivet leverer samlede innspill til KUD, vil også leserne få anledning til danne sin egen oppfatning om alle innspillene, og ikke bare basert på Aftenposten eller Ballades oppslag, som opplagt ikke dekker den hele og fulle sannheten.


Carl Kristian Johansen er konstituert redaktør i Ballade.no, som er en redaksjonelt uavhengig publikasjon utgitt av MIC Norsk musikkinformasjon.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Mer i MICs bransjeregister


Legg til ny kommentar

1 lokal kommentar til denne artikkelen

 

 
 
MAKT FORPLIKTER
Skrevet 27.09.2012 13:00 av Lisa Dillan

Vi merker oss at Ballade ikke tar kritikken, interessant nok. Vi henviser til det originale dokumentet/tiltaksplanen og invitlerer til videre debatt om innholdet, i den form det faktisk står. Det interessante for almenheten er en debatt om hva handlingsplanen reelt initierer og hva de ulike aktører mener om den.

Dokumentet ligger her for den som er interessert: http://www.mic.no/download/Konkret_Handlingsplan200812.pdf

Mvh for arbeidsgruppen,
Lisa Dillan

http://www.mic.no/download/Konkret_Handlingsplan200812.pdf

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no