60 millioner mer til musikk

Mer penger til ensemblestøtte, musikkfestivaler og orkestre.

Regjeringen foreslår en økning på 60,1 millioner kroner til musikkfeltet på statsbudsjettet for 2013.

Av disse går 20,1 millioner til ordninger under Norsk kulturfond – som ensemblestøtte og musikkfestivalstøtte.

25,2 millioner skal gå til orkestrene, og korfeltet får 3,7 millioner. Kormidlene skal blant annet gå direkte til utvalgte kor og til dirigentutvikling.

Knutepunktfestivalenes tilskudd øker med 4,6 millioner.

Rikskonsertene kuttes med 5 millioner, som overføres til Norsk kulturfond, som følge av nedleggelsen av den offentlige konsertvirksomheten.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no