Foto: Carl Kristian Johansen

Husk søknadsfrist for reisestøtte 1. desember

UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte på musikkfeltet.

Reisestøtte til konserter i utlandet
UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen. Ordningen har i 2012 en økonomisk ramme på kr 3,2 mill.

Tilskudd til kultursamarbeid med land i sør
Støtten til kultursamarbeid med land i sør skal stimulere til utvikling og gjennomføring av musikkprosjekter som skaper samarbeid mellom komponister, musikere og musikkbransjefolk i Norge og i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i 2012 en økonomisk ramme på kr 1,2 mill. Det kan gis midler til reise, opphold og andre prosjektkostnader. Kultursamarbeidet skal bidra til langsiktig styrking av musikklivet i samarbeidslandene.

Fagutvalget
Søknadene behandles av MICs fagutvalg. Fagutvalget har møte 14. desember 2012. Resultatene blir publisert på stikk.no og ved utsending av pressemeldinger dagen etter fagutvalgsmøtet. Søkerne mottar melding direkte via sms og epost og svar vil bli sendt ut umiddelbart etter at søknadsbehandlingen har funnet sted. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Kristin Danielsen(leder). Sverre Lunde og Carsten Carlsen fra UD er observatører i utvalget.

Mer informasjon
vedrørende ordningene, kontakt direktør Kristin Danielsen tlf. 416 77 568 / kristin@mic.no eller Lisbeth Risnes tlf. 959 35 575 / lisbeth@mic.no. Søknadsskjema og retningslinjer for begge ordningene finner du på MICs elektroniske søkeportal www.stikk.no. Under reisestøtte til profesjonell musikeres konserter i utlandet kan det søkes om konserter/turneer i perioden 2012/2013. Prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet.

Music Norway
Fra 1. januar 2013 skal den nyopprettede stiftelsen Music Norway legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Stiftelsens arbeid skal være forankret i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk i alle sjangrer. Stiftelsen skal videre bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og det internasjonale musikkfeltet. UDs reisestøtteordninger vil fra 2013 administreres av Music Norway. Kommende søknadsfrister for 2013 vil være 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Mer informasjon om støtteordningene, elektronisk søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du på www.stikk.no.


UDs reisestøtte til norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet og prosjekttilskudd til kulturutveksling med land i sør forvaltes av MIC Norsk musikkinformasjon. Støtteordningene omfatter alle sjangere. Søknader behandles fire ganger pr. år. Søknadsfrist 1. desember (for prosjekter som starter etter 15. desember).

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no