Årets siste runde med reisestøtte er innvilget

I 2013 har MIC delt ut 3.2 millioner til reise og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Til sammen 1 130 000 kroner er delt ut i prosjektstøtte til kulturutveksling med land i sør. Nå er årets siste tildelingsrunde klar.

UD reisestøtte - MUSIKK
Hele 127 søknader kom inn til årets siste tildeling. 57 av søkerne får nå et litt større reisebudsjett for sine konserter og turneer i utlandet etter at reisestøtteordningens fagutvalg har gjort sine valg. Det ble totalt omsøkt for kr. 5 188 784 og kr. 745 000 ble tildelt.

Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør
Støtteordningen "Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør" har bilateral kulturutveksling med utviklingsland som sitt hovedfokus. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid. Totalt 13 søknader innkom, hvorav 5 fikk innvilget støtte. Totalt ble det omsøkt for kr. 1 102 619 og kr. 358 000 ble innvilget.

Liste over alle tildelinger finnes på stikk.no

Fagutvalget i de to støtteordningene består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Kristin Danielsen (leder). Sverre Lunde og Carsten Carlsen fra UD er observatører i utvalget.
For mer informasjon vedrørende UDs støtteordninger kontakt MICs administrasjonssjef Lisbeth Risnes lisbeth@mic.no tlf. 9593 5575.

"UDs reisestøtteordning" og "Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør" forvaltes av MIC.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no