- Høye ambisjoner

- Vi har ambisjoner om at Norge skal være ledende kulturnasjon, sa kulturminister Hadia Tajik under fremleggelsen av stortingsmeldingen om regjeringens internasjonale kulturinnsats.

Stortingsmelding nr. 19 - Regjeringens internasjonale kulturinnsats - ble lagt fram av kulturminister Hadia Tajik, utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås i Music Norways lokaler fredag. Bigbang, for anledningen styrket med to hardingfeler, fremførte akustiske versjoner av Wild Bird og Oslo Bowl.


Bygge broer
Målet med meldingen er å trekke opp hovedprioriteringen for regjeringens internasjonale kulturinnsats, forankret i både kulturpolitiske prioriteringer og i utenrikspolitikken. Meldingen omfatter områdene musikk, litteratur, film, scenekunst, dataspill, billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design, museum, arkiv og bibliotek.

Meldingen legger vekt på særlig tre forhold, sa utenriksminister Espen Barth Eide.

- Innsatsens for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, kulturens selvsagte plass i et større utenrikspolitisk bilde, og det utviklingspolitiske arbeidet i hele sin bredde.

- Vi har fått til et produkt som syntetiserer og viser sammenhengen i dette. Budskapet mitt er at kultur er ikke noe som enten skjer hjemme eller noe som skjer ute. Det skjer hele tiden både hjemme og ute, og vi må spille en rolle i bygge opp rundt de broene, sa Barth Eide.


Store ambisjoner
For musikkfeltet heter det i meldingen at det er et særskilt mål å legge til rette for og utvikle et mangfold som er anerkjent for høy kvalitet, preget av musikalsk bredde, mangfold og nyskaping og som når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

- Vi har høye ambisjoner fordi vi mener at Norge skal være en ledende kulturnasjon, og fordi vi mener at forutsetningen for et levende demokrati er at vi har et levende kulturliv. Det innebærer at vi ser kulturlivet som en del av en større helhet og at vi ser hele verden som nedslagsfelt og et internasjonalt publikum som vår målgruppe, sa kulturminister Hadia Tajik.

Internasjonal aktivitet er en forutsetning for et levende kulturliv her hjemme, fortsatte Tajik.

- Når norske kunstnere og kulturarbeidere samarbeider på tvers av landegrenser og på internasjonale arenaer, eller henvender seg til nye målgrupper, så styrker det den kunstneriske kvaliteten, det styrker kunnskapen og det styrker kompetansen i kulturlivet vårt.

Det å få internasjonale impulser og være en del av de internasjonale impulsene bidrar til å øke mangfoldet av kulturuttrykk og det åpner kulturen vår mot andre, sa Tajik.

- Det utvider publikumstilfanget for norske kunstnere og artister og det øker verdiskapning med tanke på eksport av norsk kunst og kultur.

- Jeg ser det som en viktig oppgave å legge til rette for det. Nå står vi lokalene til Music Norway og Music Norway er sentrale med å legge til rette for norske artister på det internasjonale feltet.


Øke eksport
De kulturpolitiske målene på musikkfeltet nødvendiggjør en betydelig grad av internasjonal orientering for alle tilskuddsmottagere på musikkfeltet, heter det videre i meldingen.

Formålet med opprettelsen av Music Norway er å legge bedre til rette for en mer helhetlig ramme for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk.

Eksplisitte målformuleringer på musikkfeltet er beskrevet slik i meldingen:

- Gjennom eksisterende virkemidler bidra til å øke norsk musikkeksport i årene framover .

- Samarbeide tett med de ulike aktørene på musikkfeltet og arbeide for at norsk musikk skal ha størst mulig nedslagsfelt internasjonalt.

- Legge til rette for at musikernes støtteapparat kan få direkte støtte i forbindelse med satsing i utlandet.

- Legge til rette for at komponister/låtskrivere skal kunne søke om støtte til utenlandsopphold i forbindelse med fremføring av egne verker.

- Legge til rette for kompetanseheving på musikkfeltet.

Meldingen i sin helhet kan leses på Utenriksdepartementets nettsider.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no