Søk bransjestøtte til The Great Escape

Music Norway åpner for muligheten til å søke støtte til The Great Escape i Brighton. Frist fredag 12. april.

Deltakere får også anledning til å delta på et bookingagent panel og nettverkingsprogram i London den 15. mai i regi av Music Norway.

The Great Escape, som skjer fra 16. til 18. mai, har seilt opp som Storbritannias viktigste utstillingsvinduer for ny internasjonal musikk innen sitt segment. Bransjearrangementet booker det de selv kaller ”export ready bands”.

I løpet av tre dager i mai kan man oppleve over 300 band fordelt på 30 scener i den lille engelske kystbyen Brighton. Musikk-konferansen og festivalen samler de viktigste beslutningstakerne innen britisk og internasjonal musikkbransje, og ikke minst toneangivende media.

En godt promotert showcase vil gi grunnlag for viktig oppmerksomhet og nye kontakter som kan hjelpe norske artister/band/bransje som jobber mot Storbritannia og utlandet. Det er en ideell arena for å styrke sin kontaktflate i Storbritannia.

Flere band og artister fra Norge er klare for The Great Escape i 2013 deriblant Honningbarna, Eye Emma Jedi, Susanne Sundfør, Rebekka Karijord, Jenny Hval, Farao og Highasakite.


Bransjestøtte
Representanter som får tilslag på støtte kan fakturere Music Norway maksimalt 3500,- i reisestøtte for tilstedeværelse alle festivaldagene, inkl booking agent/nettverkings programmet (15 - 18 mai). De vil også motta delegatpass (til en verdi av £120). Støtten justeres etter antall dager.

For å kvalifisere for tilslag, oppfordres søker til å sende inn en kort redegjørelse for hvorfor dette ville vært relevant i selskapets framtidige eksportarbeid til UK.

Søknadsfristen er 12.00 fredag 12. april.

Obs! Gi også beskjed om du ønsker å delta på bookingagent/nettverkingsprogrammet i London den 15. mai.

*Hotel og transport må besørges selv. Music Norway har en oversikt over aktuelle hotell i ulik prisklasse. Ta kontakt for mer info.

The Great Escape preges av mange gode, men veldig uformelle nettverkingsarenaer som kan sammenlignes med det man finner på andre bransjefestivaler. Det er lettere å få utbytte av disse om du allerede har et eksisterende internasjonalt/britisk nettverk, og vi oppfordrer spesielt disse aktørene til å melde sin interesse. Aktører som har artister/band på det offisielle program vil automatisk kvalifisere for støtte. Se vedlagt delegatliste fra fjoråret for å se hvilke aktører som typisk er tilstede.

Det er forutsatt at man oppfyller følgende kriterier for å motta bransjestøtten:

•Selskapet skal jobbe med eksport av norsk musikk
•Selskapet som søker må være norskregistrert
•Norske festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for støtten

For å kvalifisere for tilslag, oppfordres søker til å sende inn en kort redegjørelse for hvorfor dette ville vært relevant i selskapets framtidige eksportarbeid til UK@musicnorway.no


Booking agents/nettverkingsprogram, London 15. mai
Dagen før The Great Escape begynner inviterer vi til et sync-panel og nettverkingsarrangement i London. Panelet har tittelen: ‘Focus on UK booking agents – How to land an agent’. Følgende er foreløpig bekreftet som paneldeltakere:

Geoff Meall | The Agency Group
Steve Zapp | ITB
Nathalie Blue| Primary Talent
Flere TBA

Programmet starter 12.00 og vil inkludere lunch. Det avsluttes med en uformell nettverkingsamling på ettermiddagen. Mer informasjon vil følge ved påmelding.

Arrangementet er initiert av Canadian Independent Music Association i samarbeid med Music Norway, Music Finland, Scottish Music Industry Association, Welsh Music Foundation, French Music Bureau, Catalan Institute for the Cultural Industries og Sound Australia.

Alle selskaper stiller med delegater. Dette er med andre ord en god anledning til å bygge relasjoner med aktører fra disse territoriene i forkant av The Great Escape. Vi anbefaler sterkt å delta på dette programmet om man likevel planlegger å delta på The Great Escape.

NB! Begrenset plass. Plasser tildeles etter førstemann til mølla-prinsippet til kvalifiserte søkere.

Delegatprogram under the Great Escape
I likhet med nederlandske Eurosonic og norske by:Larm, satser The Great Escape på et variert dagsprogram der delegater fra hele verden har muligheten til å delta på speed-meetings, workshops, foredrag og samtaler med erfarne representanter fra musikkbransjen, Q&A sessions, debatter og andre høyst relevante arrangementer for alle med interesser i musikkindustrien.

Mer om delegat programmet på TGE her.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no