MIC.no - Et eget århundre: Norsk orkstermusikk fra 1905 - 2005

Et eget århundre: Norsk orkstermusikk fra 1905 - 2005

"Et eget århundre - norsk orkestermusikk 1905-2005" er et initiativ fra MIC i forbindelse med 100-årsmarkeringen av Norge som selvstendig nasjon. Prosjektet er støttet av Norge 2005, Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet, Lindemans Legat, Norsk Komponistforening og Fond for lyd og bilde. De tyve utvalgte verkene vil fortløpende bli fremført av landets største symfoniorkestre, og er også grundig behandlet i boken "Et eget århundre" fra Forlaget Press. Mer om prosjektet kan du også lese på http://www.mic.no/orkester2005/.For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no