MIC / Ballade artikkel
Utskrift fra mic.no / ballade.no
Foto: Lisbeth RisnesGjerstrøm, Bjørn G.

Publisert: 05/03/2011 av - Red.

http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002040515230928575417
Bjørn G. Gjerstrøm (f. Oslo 07.06.1939 d. Oslo 07.05.2017). Han mottok tidlig musikalske impulser fra sine foreldre, komponisten Gunnar Gjerstrøm og musikkpedagogen Elsa Gjerstrøm. Sin første klaverundervisning fikk han av moren i 4-5 års alderen. Sin første komposisjon fullførte han som 9- åring. Den første forlagsutgivelse hadde han på Norsk Notestikk & Forlag, fem klaverstykker som han selv fremførte i norsk og svensk radio ved 12 års alder.

På 1960-tallet ble Trygve Lindeman og Conrad Baden hans lærere ved musikkonservatoriet i Oslo, hvor han fikk undervisning i musikkteori, harmonilære og komposisjon. Han fortsatte samtidig klaverstudier med pianistene Waldemar Alme og Ivar Johnsen. Fra 1969-76 studerte han komposisjon med Hallvard Johnsen.

I den etter hvert omfattende produksjonen, råder komponisten over et langt større register enn utelukkende å skrive for sitt eget instrument. Verklisten består bl.a. av filmmusikk, orkesterverk, kammermusikk med varierte instrumentkombinasjoner samt solomusikk for fløyte, obo, gitar og akkordeon. Gjerstrøm har også skrevet sanger til dikt av bla. Peter R. Holm, Stein Mehren, Arnulf Øverland og Elsa Gjerstrøm.

Sentralt blant tidligere verk, står Konsert for klaver og orkester op. 7, urfremført i 1983 av pianisten Kjell Bækkelund og Oslo Filharmonien med Per Dreier som dirigent. Stavanger Symfoniorkester har senere fremført verket i Stavanger og Bergen. I en anmeldelse av klaverkonserten i Rogaland avis i 1984 skriver Roland Lengauer bl.a. følgende: "Moderne i ordets egentlige forstand er ikke komponistens tonespråk, noe som heller ikke på noen måte skal tjene som kriterium ved bedømmelse av musikk fra vår egen tid. Gjerstrøms musikk tilhører så avgjort vår egen tid, og - noe som for anmelderen synes viktigst - den røper et så avgjort kompositorisk talent. Hans musikk viser idérikdom og evnen til å utforme disse. Klaverdelen viser også med all mulig tydelighet hans kjennskap til dette instruments muligheter."

Ved havet, op. 5, som utkom på CD'en 20th Century Bækkelund i 1996, er komponistens hyppigst fremførte klaververk. Om utgivelsen skriver Morten E. Pedersen (Nye Musikken) at "stykkene har en vellykket balanse mellom satsteknikk og musikalsk fortellerglede i et moderat klanglig språk." Under Grieg-jubileet 1993 urfremførte pianisten Øyvind Aase Klaversonate op. 28. I den forbindelse skrev Arvid Vollsnes (Aftenposten) bl.a.: "Et fint pianistisk verk med både rytmisk driv og spennende klanger."

Jarle Søraa skriver i en anmeldelse av CD utgivelsen Two Composers - Two Generations, selected chamber music of Gunnar & Bjørn G. Gjerstrøm (1996): "Både Gunnar Gjerstrøm og hans sønn Bjørn G. Gjerstrøm er fullblods romantikere. I likhet med sin far er ellers Gjerstrøm jr. sterkt naturinspirert. Det ytrer seg ikke minst i de skiftevis bredt bølgende og nattlig dunkle klaverstykkende Camara de Lobos, op. 8.

I en anmeldelse av samme CD-utgivelse skriver Kjell Bækkelund i tidsskriftet Kulturelt Perspektiv nr. 5, 1997: ”Bjørn G. Gjerstrøm, født i 1939, gjør sterkt inntrykk med uttrykket. Virkemidlene er annerledes enn hos faderen. Det er ikke snakk om rendyrket modernisme, men hovedvekt på ekspresjonismen. Også han har skrevet sanger, en viss melodisk monotoni, men som oftest med lekre klaverledsagelser, en appellsterk Aria appasionata for fiolin og klaver – bare for å nevne noe.”

I et intervju uttaler Gjerstrøm følgende om sin musikk: "Jeg vokste opp med en komponistfar som stilmessig hadde sin forankring i senromantikken og impresjonismen. Jeg fikk derfor tidlig naturlig nok impulser fra denne musikktradisjon, noe som musikalsk sett kan spores i en del av mine verk. Men man finner ellers varierte stiluttrykk i min produksjon da jeg etter studier med komponistene Conrad Baden og Hallvard Johnsen, fikk innføring i fritonalitet og 12-tonestil som påvirket mitt tonespråk mot en friere tonalitet og dissonansbehandling. Tonespråket har i mine senere verk et mer modernistisk klangdominert uttrykk, mer i pakt med stiluttrykk i vår tid.

Sammen med komponisten Greta Jordhøy har Gjernstrøm hatt en rekke konserter, med flere egne utfremførelser, i Oslo og Heggedal.

Gjerstrøm var medlem av NOPA og Norsk Komponistforening, og satt som medlem av styret i musikergruppen i Kunstnerforeningen.

MIC 2011/17
-
 

Relaterte personer:

Bjørn G. Gjerstrøm, Komponist

MIC Norsk musikkinformasjon
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Tel: 2327 6300
Fax: 2327 6301
info@mic.no