Kommentar til artikkelen:


Foss, Kurt og Bøe, Reidar


Navn:*

 
E-post (ikke synlig):*

 
Nettsted:

 
Overskrift:*
 
Kommentaren:*

Enhver står personlig ansvarlig for sine innlegg. Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten løpende. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korrekturlese og redigere tekstene, samt å fjerne innlegg vi finner meningsløse og usaklige eller av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen.

HTML-kode i kommentarene godtas ikke. Maks. lengde er 2000 tegn. Lengre artikler kan sendes ballade@mic.no


Kommentaren du svarer på:
 
ang. feilrapportering
Skrevet 03/16/2009 09:08:51 AM av Tor A. Sæther

Regner med det er lydfiler du har forsøkt å kjøpe ...? Til venstre på den siden du trolig har vært inne på står følgende:


"Ved feil kontakt: musikkonline@phonofile.com"

Forøvrig, dersom det skulle haste, bør du ringe og melde fra og be om hjelp hos Phonofile, som er de som drifter butikkløsningen. Du finner telefonnummeret på www.phonofile.no.


 
Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten