Kommentar til artikkelen:


Nisjene på nettet


Navn:*

 
E-post (ikke synlig):*

 
Nettsted:

 
Overskrift:*
 
Kommentaren:*

Enhver står personlig ansvarlig for sine innlegg. Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten løpende. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korrekturlese og redigere tekstene, samt å fjerne innlegg vi finner meningsløse og usaklige eller av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen.

HTML-kode i kommentarene godtas ikke. Maks. lengde er 2000 tegn. Lengre artikler kan sendes ballade@mic.no


Kommentaren du svarer på:
 
Har lydkrigen deler av skylda? (1/2)
Skrevet 07/23/2012 09:25:52 AM av Kim Skråmo

Selv takk, Bugge.


Du stiller et generelt spørsmål, og jeg hevder ikke å vite svaret. Men jeg tror deler av det er relatert til popmusikkens "loudness war", som gikk et par hakk for langt i forrige tiår mens mobiltelefonhøyttalere og - av alle ting - bærbare datamaskiner ble standard avspillingsutstyr. Mange unge mennesker hører ikke forskjell på sterkt trunkerte bølger (f.eks. vorbis q3 ved spotify free) og linær lyd, fordi de ikke føler på andre tekniske kvaliteter enn "masse". Alt handler om hvem som klarer å lire av seg den kraftigste og mest massive lydsekvensen nå. I produksjon fører den tankegangen ironisk nok til sluttprodukter som låter pinglete, fordi lytteren og/eller normaliseringsprogrammer (kjent som "replaygain", "sound check" o.l.) demper volumet tilsvarende. Å mikse hardt "for radio" er også idiotisk, av grunner man kan lese om f.eks. her: http://productionadvice.co.uk/loudness-means-nothing-on-the-radio/

Flate bølger (i ren form kjent som støy) kan låte "kult" og stort i et par minutter, men under oppriktig lytting blir ørene fort slitne. Coctailparty-effekten slår før eller senere inn MOT musikken, slik den brukes nå. Mennesket begrenser altså sin egen persepsjonsevne, for å holde ut det å lytte i det hele tatt.

(forts. følger)


 
Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten