Kommentar til artikkelen:


Nisjene på nettet


Navn:*

 
E-post (ikke synlig):*

 
Nettsted:

 
Overskrift:*
 
Kommentaren:*

Enhver står personlig ansvarlig for sine innlegg. Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten løpende. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korrekturlese og redigere tekstene, samt å fjerne innlegg vi finner meningsløse og usaklige eller av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen.

HTML-kode i kommentarene godtas ikke. Maks. lengde er 2000 tegn. Lengre artikler kan sendes ballade@mic.no


Kommentaren du svarer på:
 
16/44,1 er godt nok.
Skrevet 12/18/2012 02:38:45 PM av Mads Iversen

Eg har handla på Gubemusic ved fleire høve, kanskje mest grunna utvalet. Med eitt unntak har eg kun kjøpt 16/44,1-versjonar. Sjølv om eg tilfeldigvis har ein dedikert hovudtelefonforsterkar/DAC som kan takle inntil 24/192, så trur eg ikkje noko på det, og eg opplever heller ingen placeboeffekt, så då sparar eg heller dei pengane. Som eit døme kan eg nevne at Jarrett-albumet Sleeper kostar over dobbelt så mykje i 24-bits versjon. Om ein betalar så mykje ekstra, så skal det mykje til å innrømme for seg sjølv og andre at det ikkje let betre. Om det skal vera så stor prisskilnad, la det i alle høve finnast eit standardalternativ (16/44,1) for oss som meinar dét er godt nok.


 
Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten