Kommentar til artikkelen:


Ballade avvikles


Navn:*

 
E-post (ikke synlig):*

 
Nettsted:

 
Overskrift:*
 
Kommentaren:*

Enhver står personlig ansvarlig for sine innlegg. Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten løpende. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korrekturlese og redigere tekstene, samt å fjerne innlegg vi finner meningsløse og usaklige eller av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen.

HTML-kode i kommentarene godtas ikke. Maks. lengde er 2000 tegn. Lengre artikler kan sendes ballade@mic.no


Kommentaren du svarer på:
 
Styreleder Music Norway
Skrevet 12/21/2012 04:56:54 PM av Leif Holst Jensen

Den debatten som kommer nå viser et engasjement og vilje. Styret i Music Norway har hele tiden vært av den oppfatning at det ville være viktig å videreføre Ballade, men det måtte ikke være staten som sto for drift og hovedfinansiering, det måtte komme fra bransjen eller aktører nær bransjen. Ballade er ikke en kommersiell virksomhet, til det er nettstedet mer å anse som nisje. Ballade utgjør en viktig bransjeoffentlighet, som også er et referansested for mange andre medier. Konstruktive og konkrete innspill mottas gjerne, men her kreves det kapital og kompetanse. Vi skulle gjerne gitt musikkbransjen en annen julegave. Leif Holst Jensen, styreleder Music Norway


 
Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten