Kommentar til artikkelen:


Phonofile vil snu utviklingen


Navn:*

 
E-post (ikke synlig):*

 
Nettsted:

 
Overskrift:*
 
Kommentaren:*

Enhver står personlig ansvarlig for sine innlegg. Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten løpende. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korrekturlese og redigere tekstene, samt å fjerne innlegg vi finner meningsløse og usaklige eller av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen.

HTML-kode i kommentarene godtas ikke. Maks. lengde er 2000 tegn. Lengre artikler kan sendes ballade@mic.no


Kommentaren du svarer på:
 
Phonofile vil snu utviklingen
Skrevet 12/22/2012 06:34:57 PM av erik hillestad

Fint at Phonofile vil snu utviklingen. Men det gjør man ikke bare ved å storme på i samme retning. Alle tiltak nevnt i artikkelen peker i retning av å akseptere strømmemodellen slik den er i Spotify og Wimp, med fordelingsnøkler som aldri kan skape lønnsomhet for nye ting utenfor hit-musikken.


Og til Karl Seglem: Det er riktig at det går an å lage nye innspillinger til lavere summer enn 200.000. I min virksomhet har jeg i sjeldne tilfeller vært helt nede i 80.000. Men hvorfor være så defensiv og gå med på at alle sjangere skal tvinges til å gjøre innspillinger i små formater? For svært mange innspillinger som ønsker å holde kvalitet, vil lavkostinnspillinger innebære underbetaling av musikere og teknikere/studioer. Eller at man tvinges inn i et mønster der man ikke har råd til ensemblespill.
Hovedproblemet er at i strømming-økonomien vil selv prosjekter til 80.000 gå i minus hvis de ikke får mer enn en million streams eller gis ut med offentlig støtte. Og hva så med inntekter til å drive et selskap som kan lønne folk til å "få konsumentene inn"? Dette sier litt om hva som skal til for å snu utviklingen hvis man bare pøser på med virkemidler innenfor nåværende modell.
Erik Hillestad


 
Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten