Norsk Musikforlag AS

Postboks 1499 Vika
0116 OSLO
 

Web: www.norskmusikforlag.no

E-post: butikken@musikforlaget.no


Telefon: 23 00 20 10 / 23 00 20 20 orders

Telefax: 23 00 20 11Besøksadresse: Butikk: Schweigaardsgt 34E, inng. Hollendergt.
Kontaktperson(er):

Dramstad, Leif Tidligere direktør, 23 00 20 15 leif.dramstad@musikforlaget.no

Orkesteravdeling hire@musikforlaget.noForlag\Musikk
Butikk\Noter
Butikk\Fonogram

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00